Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Privalomasis sveikatos draudimas

PKT kariai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja draudžiamiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, už kurių teikimą apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kurį sudaro fizinių asmenų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos, valstybės įmokos už jos draudžiamus asmenis, savarankiškai mokančiųjų lėšos ir kt.

Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinės ligonių kasos.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme (nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo sistemą: privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo pagrindus, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančias institucijas, papildomojo sveikatos draudimo pagrindus).

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas

PKT kariai draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys:

 • Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoka (toliau – ligos išmoka)

Ligos išmoka skiriama asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos, pripažintų draudžiamaisiais įvykiais. Ligos išmoka skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado draudimo laikotarpiu. Išmokos dydis yra 77,58 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti.

 • Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka iki 20 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 7,76 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 15,52 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

Jeigu nukentėjusiajam nustatytas neterminuotas darbingumo netekimas, jam išmokama trigubai didesnė netekto darbingumo vienkartinė kompensacija.

 • Netekto darbingumo periodinė kompensacija

Jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio neteko nuo 30 iki 45 procentų darbingumo, jam mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Asmeniui, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam 45 ir daugiau procentų darbingumo, mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija:

1) jeigu gavėjas dėl to paties draudžiamojo įvykio neturi teisės į tokio paties dydžio arba didesnę netekto darbingumo socialinio draudimo pensiją;

2) jeigu gavėjui dėl to paties draudžiamojo įvykio mokama netekto darbingumo socialinio draudimo pensija yra mažesnė už apskaičiuotą netekto darbingumo periodinę kompensaciją. Šiuo atveju gavėjui mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija, kurios dydis yra nustatomas kaip šiame punkte nurodytų išmokų skirtumas.

Ligos ir motinystės socialinis draudimas

PKT kariai draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos:

 • Ligos išmokos: už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas mokama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, o nuo trečiosios nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo ar darbingumo lygio nustatymo dienos – iš “Sodros” lėšų;
 • Motinystės išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
 • Tėvystės išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims tėvystės atostogų metu;
 • Vaiko priežiūros išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui sueis vieni arba 2 metai.

Nedarbo socialinis draudimas

PKT kariai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu, todėl turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Išmoka skiriama ir mokama iš valstybinio socialinio draudimo („Sodros“) lėšų.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama Užimtumo tarnyboje įsiregistravusiems asmenims, kuriems suteiktas bedarbio statusas, jeigu Užimtumo tarnyba jiems nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių;
 • buvo atleisti iš darbo nesant darbuotojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju;
 • baigė privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą.

Pensijų socialinis draudimas

PKT kariai draudžiami pensijų socialiniu draudimu.

 • Senatvės pensija skiriama asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir turintiems minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą (laikas, per kurį yra mokamos privalomos socialinio pensijų draudimo įmokos).
 • Netekto darbingumo (invalidumo) pensija skiriama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenims, turintiems minimalų socialinio pensijų draudimo (darbo) stažą netekto darbingumo pensijai. Minimalus stažas yra nustatomas pagal nedarbingo (iš dalies darbingo) asmens amžių pripažinimo nedarbingu (iš dalies darbingu) dieną, t.y. kuo vyresnis asmuo, tuo daugiau stažo jam reikia.
 • Našlių ir našlaičių pensija skiriama mirusiojo, kuris buvo įgijęs teisę gauti netekto darbingumo ar senatvės pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo, turėjo minimalų socialinio pensijų draudimo ar jam prilygintą stažą, vaikams (įvaikiams), taip pat senatvės pensijos amžių sukakusiam arba nedarbingam (iš dalies darbingam) jo sutuoktiniui.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme ir interneto svetainėje www.sodra.lt.

Spausdinti print
Atnaujinta 2022-06-02
Socialinės garantijos
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
Artimiausi renginiai
Artimiausiu metu nėra numatytų renginių.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.