Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Išeitinės išmokos

Kai PKT sutartis nutraukiama vadovybės iniciatyva ne dėl kario kaltės (pvz., likviduojant dalinį, tarnybą, mažinant karių skaičių ir kt.), taip pat pasibaigus PKT sutarties terminui (išskyrus atvejus, kai karys išleidžiamas iš tarnybos sukakus išleidimo į atsargą amžių), jam išmokama 2 mėnesių vidutinio jo atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Ši išmoka kariams, nepertraukiamai ištarnavusiems krašto apsaugos sistemoje daugiau kaip 5 metus, didinama 1,5 karto, ištarnavusiems daugiau kaip 10 metų – 2 kartus, ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – 3 kartus.

Kai PKT karys atleidžiamas iš tarnybos sukakus nustatytą išleidimo į atsargą amžių, jam išmokama 2 mėnesių vidutinio jo atlyginimo dydžio išeitinė išmoka.

Kariams, su kuriais nutraukiama PKT sutartis ne dėl jų kaltės, ir jei jie iš anksto neįspėjami, išmokama vieno mėnesio vidutinio jų atlyginimo dydžio, o kariams, auginantiems vaiką ar vaikų iki 14 metų, išmokama 2 mėnesių vidutinio jų atlyginimo dydžio papildoma kompensacija.

Daugiau informacijos galite rasti:

Materialinės pašalpos

PKT kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) bei išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

*Minimalioji mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

Mirus PKT kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa.

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ar kariui ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai, taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiami krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui.
Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo karys (šeimos narys) pateikia kašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovui.

Spausdinti print
Atnaujinta 2022-06-03
Socialinės garantijos
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
Artimiausi renginiai
Artimiausiu metu nėra numatytų renginių.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.