Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Teisės aktai

Priėmimo data Suteiktas Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Reguliavimo sritis Papildoma informacija
2023-12-21 XIV-2434 Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2023-12-21 XIV-2433 Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms (Sąjungininkų reagavimo pajėgoms) priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų, NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse bei Europos Sąjungos kovinėje grupėje tarnybą atliekančių Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2024-03-21 XIV-2505 Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2024-01-24 74 Dėl Profesinės karo tarnybos karių, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų vykimo į draudžiamas vykti ne tarnybos tikslais užsienio valstybes ar teritorijas Nutarimas Nacionalinis saugumas
2023-12-20 1012 Dėl Lėktuvo “Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metų minėjimo 2025 metais plano patvirtinimo Nutarimas Kita
2023-12-13 952 Dėl Komisijos pasirengimui Vokietijos ginkluotųjų pajėgų brigados nuolatiniam buvimui Lietuvos Respublikoje koordinuoti sudarymo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2018-01-03 27 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo srityje Nutarimas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-05

1998-07-23 924 Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2023-11-24

2023-11-08 865 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo Nutarimas Kita
2023-10-30 833 Dėl Lietuvos šaulių sąjungos centro kontrolės komisijos narių paskyrimo Nutarimas Šaulių sąjunga
2023-09-20 738 Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 2023–2025 m. įgyvendinimo plano patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2024-01-08 V-25 Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių atnaujinimo 2024 metais plano patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2023-12-22 V-1046 Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo Valstybės sienos apsaugai sustiprinti Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-12-05 V-974 Dėl Karinės aviacijos medicinos ekspertizės komisijos sudarymo Įsakymas Karo tarnyba
2023-11-08 V-901 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2024 m. Įsakymas Karo prievolė
2023-10-31 Nr. V-882 Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo valstybės sienos apsaugai ekstremaliosios situacijos metu sustiprinti Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-10-18 V-853 Dėl Ginkluotųjų pajėgų narių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-10-16 V-840 Dėl Tipinio kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose plano patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2019-04-30 V-411 Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2023-10-17

2021-09-20 V-696 Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2027 metų programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-17

2023-12-05 V-981 Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos kariuomenei Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-06

2024-02-05 V-98 Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą “ aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-01

2024-03-05 V-173/1-48 Dėl Atlygintinų su mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusių išlaidų sudėties ir jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Žvalgyba
2024-03-12 V-200 Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2024 metų plano patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-10-18 V-856 Dėl Aukštesnio karininko laipsnio suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-23

2023-09-04 V-716 Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių sąrašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-08-21 V-669 Dėl Prisijungimo prie Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita
2023-08-03 V-641 Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo teikti pagalbą sustiprinant valstybės sienos apsaugą ekstremaliosios situacijos metu Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-07-13 V-581 Dėl Tado Dambrausko fotokonkurso „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2023“ organizavimo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Kita
2023-06-12 D1-195/V-490 Dėl Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos
2023-05-08 V-369 Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos metu Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-04-24 V-328 Dėl Specialiųjų transporto priemonių naudojimo krašto apsaugos sistemoje Įsakymas Karinė aviacija ir transportas
2023-04-06 V-280 Dėl Studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2023 m. nustatymo Įsakymas Kita
2023-03-31 V-258 Dėl Gynybos srities prototipų testavimo organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita
2023-03-16 V-214 Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo teikti pagalbą nepaprastosios padėties metu Įsakymas Nacionalinis saugumas
2023-01-02 V-2 Dėl Informacijos apie teisės pažeidimus teikimo ir administravimo krašto apsaugos sistemoje ir Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašų patvirtinimo Įsakymas Korupcijos prevencija
2022-12-23 V-1046 Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2023 metų plano patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2023-12-23

2022-12-20 V-1034 Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2023 m. Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2023-09-22

2022-12-13 V-1015 Dėl Privažiuojamųjų prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės kelių ir vietinės reikšmės kelių, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, taisymo (remonto) ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama
2022-11-30 V-977 Dėl Krašto apsaugos ministerijos finansinės paramos priėmimo ir apskaitos organizavimo mobilizacijos sąlygomis tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama
2022-11-16 V-924 Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2022-10-17 V-834 Dėl Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Korupcijos prevencija
2022-09-01 V-695 Dėl Karinių specialybių kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygų ir tvarkos ir priedo už karinių specialybių kvalifikacines kategorijas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2022-11-29

2022-09-01 V-693 Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-09

2022-08-18 V-626 Dėl Vienkartinės išmokos karo medicinos gydytojams, pasirašiusiems pirmąją profesinės karo tarnybos sutartį, skyrimo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-09

2022-08-08 V-589 Dėl siuntimo į karinę medicinos ekspertizės komisiją, ekspertinio nutarimo pažymos ir karo prievolininko sveikatos būklės deklaracijos formų patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė
2022-08-08 V-590 Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų naudojimosi Lietuvos kariuomenės Rūdninkų kariniu poligonu ir jame esančiais statiniais ir įrenginiais tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos
2022-08-03 V-583 Dėl Priemokos, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių profesinės karo tarnybos karių trūksta krašto apsaugos sistemoje, dydžių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

2022-07-25 V-557 Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo Įsakymas Karo prievolė
2022-07-01 V-499 Dėl Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Operaciniai dokumentai ir karybos standartai
2022-06-03 V-438 Dėl studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2022 m. nustatymo Įsakymas Lietuvos karo akademija
2022-05-05 V-367 Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2022-03-08 V-207 Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo ir atnaujinimo 2022 metais plano patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2022-01-20 XIV-912 Dėl kariams ekstremaliosios situacijos atveju suteiktų teisių suteikimo trukmės pratęsimo Nutarimas Karo tarnyba
2022-12-22 XIV-1736 Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2023-07-31 627 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Moldovos Respublikoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2023-07-31 629 Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos gynybos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje atlikti gynybos atašė funkcijas kitose užsienio valstybėse Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2023-07-31 628 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2023-09-20 746 Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2023-09-20 739 Dėl Pilietinio pasipriešinimo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2023-03-29 198 Dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado paskyrimo Nutarimas Šaulių sąjunga
2023-03-22 181 Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo Nutarimas Šaulių sąjunga

Suvestinė redakcija nuo 2023-10-28

2022-01-05 23 Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo Nutarimas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama

Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

2022-11-30 1179 Dėl Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo patvirtinimo Nutarimas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama

Suvestinė redakcija nuo 2023-12-16

2022-06-15 636 Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams Nutarimas Karinės teritorijos
2022-05-16 V-395 Dėl Krašto apsaugos sistemos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo Įsakymas Korupcijos prevencija

Suvestinė redakcija nuo 2023-07-04

2022-02-28 V-177 Dėl Krašto apsaugos sistemos antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo Įsakymas Korupcijos prevencija

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-10

2021-08-25 682 Dėl Afganistano Islamo Respublikos piliečių perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje Nutarimas Kita
2021-12-20 V-974 Dėl Krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai ir karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapių rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos
2020-01-22 39 Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypuose Kazlų Rūdos savivaldybėje Nutarimas Karinės teritorijos
2019-07-10 727 Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypuose Kauno rajono savivaldybėje ir Vilniaus mieste Nutarimas Karinės teritorijos
2021-02-05 V-86 Dėl studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2021 m. nustatymo Įsakymas Lietuvos karo akademija
2021-11-23 V-891 Dėl Vidaus tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ir žvalgybos pareigūnų, įtrauktų į ginkluotųjų pajėgų narių sąrašą, einamų pareigų ir laipsnių, tarnybinių rangų prilyginimo karių laipsniams bei tarnybos metų pagal kario laipsnį nustatymo, karinių laipsnių suteikimo Įsakymas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama
2020-05-22 V-405 Dėl Lėšų, reikalingų valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ vykdyti, planavimo, pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama
2022-01-17 V-38 Dėl Leidimų karo prievolininkams išvykti iš Lietuvos Respublikos išdavimo ir karo prievolininkų registravimosi užsienio valstybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė
Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2021-12-08 1035 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2021-11-10 924 Dėl valstybės materialiojo turto perdavimo Ukrainos kariuomenei Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2022-04-14 XIV-1015 Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas Įstatymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2021-10-13 817 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Ukrainos kariuomenei Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2021-04-29 XIV-284 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimo dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo) ratifikavimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2020-11-18 1301 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2021-12-16 XIV-782 Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Seimo nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2022-04-01 V-290 Dėl Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2023-06-24

2022-03-31 V-277 Dėl profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo kario iniciatyva prieš sutartyje įsipareigotą terminą sustabdymo Įsakymas Karo tarnyba

Neteko galios

2020-06-05 V-456 Dėl Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisės pirmininko priimamų ekspertinių nutarimų formuluočių tvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2020-01-30 V-81 Dėl Tyrimų ir procedūrų, atliekamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose skubos tvarka, sąrašo tvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2019-09-02 V-744 Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Karo tarnyba
2022-01-11 V-18 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-275 ,,Dėl Aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Karo tarnyba
2021-06-10 XIV-389 Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymas Įstatymas Karo tarnyba
2021-07-09 V-484 Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2021-04-27 V-294 Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo 2021 metais plano patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2021-02-24 V-138 Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2027 m. programos patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-17

2020-12-22 V-1005 Dėl kriterijų, pagal kuriuos įmonė laikoma teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą, nustatymo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2020-12-10 V-963 Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinio naudojimo informacijos administravimo tvarkos aprašo patvirtintimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2019-11-18 V-962 Dėl Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2020-02-05

2019-07-12 V-614 Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-834 „Dėl Karinės jėgos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo“ pakeitimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2021-08-17 V-581 Dėl Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2019-07-02 V-583 Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-29

2019-06-18 V-554 Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2022-04-13 360 Dėl Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2023-11-14

2021-08-12 648 Dėl teisių kariams suteikimo esktremaliosios situacijos atveju Nutarimas Nacionalinis saugumas
2020-08-26 955 Dėl Strateginės komunikacijos nacionalinio saugumo srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2002-10-10 IX-1132 Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-24

 

2021-09-30 XIV-558 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo Įstatymas Nacionalinis saugumas
2014-12-11 XII-1428 Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01

2020-06-11 XIII-3058 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo Įstatymas Nacionalinis saugumas
2020-06-11 XIII-3059 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos ratifikavimo Įstatymas Nacionalinis saugumas
2011-06-21 XI-1491 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01

2021-07-19 V-508 Dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2021-06-17 V-428 Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-23

2020-03-26 V-247 Dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-13

2019-11-22 V-981 Dėl imunoprofilaktikos Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-02

 

2019-10-03 V-839 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2013-12-21 V-1200 Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-01

2019-06-06 V-511 Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-08

 

2018-04-18 V-391 Dėl įgaliojimo Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenei įvežti (importuoti) visų kategorijų krašto apsaugos sistemai skirtus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, specialiąsias priemones, karinę techniką ir kitas su ginkluote susijusias prekes suteikimo Įsakymas Kita
2018-01-24 V-88 Dėl Sulaikymo patalpų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo Įsakymas Kita
2016-08-26 V-803 Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2018-12-15

2015-03-16 V-262 Dėl Krašto apsaugos sistemos prioritetinių sporto šakų nustatymo ir karių rengimo dalyvauti ir dalyvavimo sporto varžybose tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita
2015-01-15 V-49 Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

2014-05-15 V-407 Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl savivaldybių siunčiamų Lietuvos kariuomenės Centralizuotai finansų ir turto tarnybai pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti formų patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Kita
2013-11-06 V-994 Dėl Iškilmingoms progoms skirtų uniformų pavyzdžių ir iškilmingoms progoms skirtų uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita
2013-10-03 V-886 Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto rengimo sutarties formos patvirtinimo Įsakymas Kita
2013-09-23 V-852 Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2020-02-29

2013-03-20 V-227 Dėl Tikrosios karo tarnybos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2016-07-13

2012-12-19 V-1401 Dėl Kompensacijų skyrimo ir mokėjimo asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

2012-01-09 V-28 Dėl Garbės savanorio, Aktyviojo rezervo garbės kario vardo suteikimo, Garbės savanorio ženklo, Aktyviojo rezervo garbės kario ženklo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2015-08-13

2010-10-10 V-1111 Dėl Operacinių reikalavimų dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Operaciniai dokumentai ir karybos standartai

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-13

2010-01-26 V-67 Dėl Antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

2010-12-13 V-1347 Dėl Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir patriotų premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31

2007-12-03 V-1207 Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1207 „Dėl Reintegracijos krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Kita
2005-04-12 V-420 Dėl Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01

1998-04-07 VIII-688 Lietuvos Respublikos dimisijos karių laipsnių suteikimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams ir prieškario Lietuvos kariuomenės kariams įstatymas Įstatymas Kita
Suvestinė redakcija nuo 2012-07-12
1997-07-03 VIII-398 Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymas Įstatymas Kita
Suvestinė redakcija nuo 2012-07-12
1997-06-30 VIII-342 Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas Įstatymas Kita

Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

2011-10-12 V-1146 Dėl Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Operaciniai dokumentai ir karybos standartai

Neteko galios

2019-06-07 V-514 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, tiesti, rekonstruoti, remontuoti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-16

2018-07-03 V-619 Dėl Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-19

2008-09-24 V-905 Dėl Transporto priemonių statymo prie Krašto apsaugos ministerijos pastatų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2021-08-14

2008-04-04 V-264 Dėl Karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų ribų, jų prieigų ir pavojingų teritorijų žymėjimo tvarkos aprašo ir Lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo teritorijose taisyklių tvirtinimo Įsakymas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2017-12-28

2002-02-25 V-288 Dėl Užsienio šalių karinių pajėgų naudojimosi Lietuvos kariuomenės kariniais poligonais tvarkos Įsakymas Karinės teritorijos
Karinės teritorijos
2014-10-25 1153 Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo Nutarimas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2016-07-23

2000-05-12 545 Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų Nutarimas Karinės teritorijos
Suvestinė redakcija nuo 2014-05-31
2000-02-21 187 Dėl Civilinių institucijų pareigūnų funkcijų atlikimo karinėse teritorijose Nutarimas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-02

1998-08-19 1030 Dėl karinių dalinių užimtų žemės sklypų ir jų plotų sąrašo patvirtinimo Nutarimas Karinės teritorijos
Suvestinė redakcija nuo 2012-02-16
1992-11-27 906 Dėl buvusių Rusijos Federacijos kariuomenės objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, paskirstymo ministerijoms ir savivaldybėms Nutarimas Karinės teritorijos

Suvestinė redakcija nuo 2011-02-25

2019-04-30 423 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pavaduotojo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje pareigybės įsteigimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2016-06-29 666 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Vokietijos Federacinėje Respublikoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2015-05-27 516 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vado vyriausiosios vadavietės susitarimą, kuriuo papildomas Paryžiaus protokolas Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2015-01-07 16 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pareigybės pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1537 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos“ pakeitimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2014-12-23 1509 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pavaduotojo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2014-12-23 1510 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje ir Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kazachstano Respublikoje panaikinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2014-12-23 1508 Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos gynybos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Danijos Karalystėje vykdyti gynybos atašė Suomijos Respublikai funkcijas ir Lietuvos Respublikos gynybos atašė Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai ir Suomijos Respublikai pareigybės panaikinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2014-04-16 347 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo ir Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybių įsteigimo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2010-08-25 1203 Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinės bendruomenės veikloje Afganistano Islamo Respublikoje 2009–2013 metų strategijos įgyvendinimo priemonių 2010–2011 metų plano patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2009-08-19 989 Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinės bendruomenės veikloje Afganistano Islamo Respublikoje 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2005-08-30 957 Dėl Profesinės karo tarnybos karių skyrimo atlikti karo tarnybą užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2005-05-23 569 Dėl tikslingumo dalyvauti Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės veikloje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2004-11-29 1522 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2004-11-25 1494 Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2004-03-17 287 Dėl Tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų aprašo patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2004-03-03 239 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigybių steigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2003-08-21 1068 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo ir gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybių įsteigimo Lietuvos Respublikos misijoje prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Nutarimas
1999-01-22 77 Dėl Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
1998-06-15 716 Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
1997-12-12 1407 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2012-03-08 V-242 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo gairių 2012–2014 m. tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-01-31 V-94 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo, kuriame dalyvauja profesinės karo tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai ir į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašyti asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-05-11 V-478 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo 2015–2017 m. gairių tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2018-08-28 V-787 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo 2018–2020 m. gairių patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-04-26 V-21 Dėl 2012–2014 m. Valstybinio mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-02-25 V-20 Dėl 2015 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2016-02-23 V-21 Dėl 2016 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2016-04-28 V-62 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl 2016 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-01-05 V-1 Dėl Mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos mokymų organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-02-15 V-167 Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-04-12 V-380 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-09-13 V-1007 Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių atlikimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-03-26 V-241 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-04-03 V-14 Dėl civilinių mobilizacijos institucijų atstovų dalyvavimo tarptautinių karinių pratybų "Baltijos šeimininkas 2013" ir "Tvirtas džiazas 2013" organizavimo renginiuose ir pratybose Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-05-16 V-418 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2014-11-07 V-1064 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-10-29 V-1094 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2017-05-22 V-459 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-09-07 V-34 Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-23 "Dėl Ministerijos ir savivaldybės mobilizacijos štabo pavyzdinių nuostatų tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-12-21 V-65 Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-06-21 V-31 Dėl Pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-03-30 V-29 Dėl Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinių rekomendacijų tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2011-02-23 V-225 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai

Suvestinė redakcija

2011-08-25 V-988 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V- 225 "Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-08-27 V-937 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 "Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-09-23 V-852 Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-02-12 V-104 Dėl Civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos valdymo grupės tipinių nuostatų patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2022-01-11 V-28 Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2019-03-16 V-239/1-37 Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžių nustatymo žvalgybos pareigūnams, pasiųstiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių institucijas Įsakymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2019-03-16

2013-01-28 V-85/1-7 Dėl Žvalgybos pareigūnų tarnybinių rangų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

2013-01-28 V-82/1-6 Dėl Žvalgybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Žvalgyba
2013-01-28 V-86/1-5 Dėl Žvalgybos pareigūnų skatinimų ir apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Žvalgyba
2011-11-15 V-125/1-128 Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Valstybės saugumo departamento atliekamų pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2013-10-18

2018-02-28 195 Dėl Žvalgybos pareigūnų, žuvusių (mirusių) dėl tarnybos žvalgybos institucijoje, laidojimo išlaidų, žvalgybos pareigūnų ir kartu gyvenusių asmenų palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Žvalgyba
2001-02-22 200 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą Nutarimas MPPD teisės aktai
2009-02-25 189 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2010-08-25 1231 Dėl Numatomo mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teisinio reguliavimo koncepcijos patvirtinimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2012-09-05 1062 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1431 "Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių patvirtinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios Nutarimas MPPD teisės aktai
2014-02-12 143 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl Laikinai paimtų daiktų grąžinimo ir atlyginimo už sugadintus, neišlikusius ar rekvizuotus daiktus mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nutarimas MPPD teisės aktai
2022-01-05 24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2014-10-28 1193 Dėl Elektroninių įslaptintų dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo Nutarimas Žvalgyba
2004-03-10 Šiaurės Atlanto sutartis Sutartis MPPD teisės aktai
2014-07-09 637 Dėl Žalos, padarytos žvalgybos pareigūnui ar jo šeimos nariui dėl priežasčių, susijusių su tarnyba žvalgybos institucijoje, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

1994-07-07 I-533 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2013-02-06 108 Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo Nutarimas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

1999-06-17 VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1999-01-12 VIII-1019 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2013-03-20 239 Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu Nutarimas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

1996-06-11 I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2013-03-06 198 Dėl Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-09

1994-07-19 I-555 Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2004-04-28 516 Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių turto deklaravimo taisyklių patvirtinimo Nutarimas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2018-05-11

1999-11-25 Įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas VIII-1443 MPPD teisės aktai
1998-05-05 VIII-723 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-08-31 VIII-1908 Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-17

2000-08-29 VIII-1906 Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas Įstatymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

1998-12-15 VIII-971 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-07-17 VIII-1861 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas Įstatymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

2012-10-02 XI-2234 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas Įstatymas Žvalgyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

1996-10-22 I-1593 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-12-19 VIII-49 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2002-06-06 IX-938 Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-07-17 VIII-1856 Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-06-08 VIII-1721 Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-11-19 I-1623 Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2014-02-04 V-87 Dėl Nuolatinės specialistų darbo grupės sudarymo Įsakymas Žmonių paieška ir gelbėjimas
2009-11-09 V-1044/D1-673/1V-596 Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo Įsakymas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-16

2008-12-30 1378 Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus Nutarimas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2015-12-22

2008-12-08 1315 Dėl sprendimo taikyti ypatingas priemones, jūros rajone įvykus avarijai ar teršimo incidentui, priėmimo Nutarimas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11

2005-11-02 1188 Dėl Teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugos ir kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Nutarimas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-14

1997-11-13 VIII-512 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas Įstatymas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

2000-08-29 VIII-1897 Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas Įstatymas Žmonių paieška ir gelbėjimas

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

2015-12-04 3-487(1.5 E)/V-1266 Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-19

2014-04-28 V-476 Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-20

2013-04-04 V-600 Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas
2009-09-25 V-820 Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių panaudojimo ne krašto apsaugos reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

2009-06-10 V-497 Dėl Tikrosios karo tarnybos karių, einančių karinės aviacijos specialistų pareigas ar į jas pretenduojančių, asmenų, stojančių į tikrąją karo tarnybą ir pretenduojančių į karinės aviacijos specialistų pareigas ar stojančių į karo mokymo įstaigas mokytis pagal su karine aviacija susijusias programas, sveikatos tikrinimo ir atrankos pagal sveikatos būklę tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08

2008-03-18 V-227 Dėl Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas
2008-02-29 V-164 Dėl Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonės registracijos pažymėjimo blanko aprašymo ir Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonės registracijos pažymėjimo formos patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas
2007-12-29 V-1311 Dėl Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-06-02

2006-09-15 V-910 Dėl Karinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-11

2000-10-06 V-1171 Dėl Specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo, lydėjimo, karių vežimo krovininiais automobiliais kariuomenėje instrukcijos patvirtinimo Įsakymas Karinė aviacija ir transportas
2012-05-29 625 Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-06-19

2011-03-16 312 Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-17

2004-09-11 969 Dėl Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas
2004-10-28 1355 Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-04-03

2004-04-28 489 Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-27

2004-03-17 285 Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-01

2003-04-01 394 Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

1997-04-21 377 Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo Nutarimas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-27

2000-10-17 VIII-2066 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Įstatymas Karinė aviacija ir transportas

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-02

2021-12-20 V-968 Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2024-03-13 iki 2024-05-31

2018-12-19 V-1205 Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2019 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19

2017-01-25 V-57 Dėl krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nustatymo Įsakymas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2024-02-21

2015-11-25 V-1220 Dėl Studijų nutraukimo studento ar kariūno iniciatyva ir studijų atnaujinimo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Lietuvos karo akademija
2014-07-22 V-636 Dėl Asmenų, studijuojančių aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, atrankos ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

2007-08-29 V-852 Dėl Kariūnų, studijuojančių užsienio valstybių mokymo institucijose, studijų priežiūros ir profesinės karo tarnybos sutarties, baigus studijas, sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo Įsakymas Lietuvos karo akademija
2013-07-17 642 Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2016-10-29

1999-08-10 896 Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo Nutarimas Lietuvos karo akademija

Suvestinė redakcija nuo 2024-02-20

2017-08-02 V-712 Dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado, jo pavaduotojų, rinktinių vadų ir rinktinių vadų pavaduotojų tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Šaulių sąjunga

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2010-05-20 V-531 Dėl Kompensacijų, mokamų šaulio žūties ar sveikatos sutrikdymo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Šaulių sąjunga
2010-01-21 V-59 Dėl Šaulių, žuvusių atliekant šaulio tarnybą, valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo Įsakymas Šaulių sąjunga
1997-07-02 VIII-375 Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas Įstatymas Šaulių sąjunga

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

2012-11-15 V-1274 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2013-10-11

2013-12-02 V-1086 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2014 metais Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2014-09-25

2014-12-02 V-1205 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2015 metais Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2015-10-30

2015-11-09 V-1143 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2016 metais Įsakymas Karo prievolė
2017-09-25 V-896 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2018 m. Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-13

2018-11-23 1142 Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2019 m. Įsakymas Karo prievolė
2018-08-31 V-802 Dėl Priėmimo į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

2017-04-07 V-319 Dėl Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-20

2017-02-21 V-143 Dėl ligos išmokų karo prievolininkams skyrimo ir mokėjimo Įsakymas Karo prievolė
2015-09-02 V-895 Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo atostogų dėl šeiminių aplinkybių tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

2015-09-02 V-895 Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo atostogų dėl šeiminių aplinkybių tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

2015-07-21 V-740 Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo Įsakymas Karo prievolė

Neteko galios

2015-09-04 V-913 Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2013-11-22 V-1057 Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

2013-06-12 V-515 Dėl Skundų dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

2012-08-30 V-963 Dėl Dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir administravimo reglamento patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2014-10-04

2012-05-28 V-558 Dėl Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve ir atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų ir išmokų už tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-18

2012-05-14 V-502 Dėl kariams skiriamų maisto produktų vidutinių paros rinkinių patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė
2011-10-26 V-1218 Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

2011-10-13 V-1154 Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-07

2011-09-19 V-1069 Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

2018-02-12 150 Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2021-04-16

2015-07-01 688 Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo Nutarimas Karo prievolė
2012-01-25 165 Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2018-12-29

2011-08-28 1130 Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir bazinius karinius mokymus sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2017-11-04

2000-08-29 1181 Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2000-02-23 206 Dėl Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2012-02-10

1999-05-03 527 Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams, karo prievolininkams ir kitiems asmenims teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

1998-07-09 864 Dėl dienpinigių mokėjimo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams Nutarimas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo 2011-09-01

1996-10-22 I-1593 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas Įstatymas Karo prievolė

Suvestinė redakcija nuo nuo 2021-01-01

2007-09-10 V-893 Dėl leidimų vežti užsienio valstybių karinį transportą ir karines komandas per Lietuvos Respublikos teritoriją išdavimo Įsakymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas

Suvestinė redakcija nuo 2020-04-21

1994-10-03 938 Dėl Užsienio valstybių karinių krovinių vežimo per Lietuvos Respublikos teritoriją taisyklių patvirtinimo Nutarimas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas

Suvestinė redakcija nuo 2002-01-24

2016-06-29 XII-2546 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinės organizacijos (OCCAR) susitarimo ratifikavimo Įstatymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas
2004-05-06 IX-2225 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir Protokolo dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso ratifikavimo Įstatymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas

Suvestinė redakcija

2002-01-15 IX-703 Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymas Įstatymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-01

2018-09-04 V-815/V-980 Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2018-05-10 V-456 Dėl Karo laivo statuto patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2018-08-21

2017-09-06 V-834 Dėl Karinės jėgos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16

2017-08-21 V-767 Dėl Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2017-05-15 V-429 Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Karo tarnyba
2017-05-05 V-386 Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-04

2017-02-03 V-93 Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo,taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-29

2016-10-28 V-995 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08

2016-07-11 V-668 Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-10

2016-01-18 V-54 Dėl Kovos veiksmų taisyklių rengimo, paskelbimo ir visuomenės supažindinimo su jomis tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

2015-07-21 V-738 Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13

2015-07-23 V-760 Dėl Ginklų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių naudojimo karinių mokymų ir pratybų tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2015-02-10 V-140 Dėl Specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2019-06-22

2015-01-15 V-49 Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

2014-06-23 V-559/V-727 Dėl Lietuvos kariuomenės ir valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2017-08-11

2014-04-17 V-317 Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nuostatų netaikymo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2017-08-04

2014-01-27 V-58 Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-02-03

2013-12-16 V-1125 Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20

2012-05-29 V-563 Dėl Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

2012-03-06 V-231 Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

2012-02-01 V-118 Dėl Karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-30

2010-11-17 V-1254 Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo tvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija  nuo 2021-01-23

2013-10-16 V-930 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 "Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas Karo tarnyba

TA pakeitimas 2021 m. sausio 13 d. Nr. V-22

2008-08-14 V-782 Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-09

2008-02-29 V-163 Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-02-08

2016-02-08 V-111 Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1207 „Dėl Karių psichologinės būklės vertinimo, psichologinės reabilitacijos ir reintegracijos po tarptautinių operacijų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Karo tarnyba
2007-11-27 V-1179 Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

2005-05-09 V-561 Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-17

2005-12-13 V-1605 Dėl Tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-15

2001-10-18 1358 Dėl Karo inžinerijos specialistų kvalifikacinių kategorijų nuostatų patvirtinimo Įsakymas Karo tarnyba
2016-07-07 702 Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09

2015-02-11 128 Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

2014-06-25 590 Dėl sutikimo reorganizuoti Krašto apsaugos archyvą prie Krašto apsaugos ministerijos Nutarimas Karo tarnyba
2014-06-25 590 Dėl sutikimo reorganizuoti Krašto apsaugos archyvą prie Krašto apsaugos ministerijos Nutarimas Karo tarnyba
2011-06-15 739 Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-08-06

2007-01-11 32 Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-04 iki 2027-07-31

2005-03-01 237 Dėl ekonominių sankcijų, ribojančių prekybą ginklais, įgyvendinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2019-04-13

2004-04-28 487 Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

1998-11-17 1340 Dėl Karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-11

1997-03-27 288 Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo patvirtinimo Nutarimas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2013-03-14

2000-04-13 VIII-1621 Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto patvirtinimo įstatymas Įstatymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-08-12

1994-12-13 I-693 Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Įstatymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

2000-07-17 VIII-1857 Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymas Įstatymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

1999-05-20 VIII-1191 Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymas Įstatymas Karo tarnyba

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

2018-12-11 V-1183 Dėl Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2018-11-12 V-1081 Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nuostatų netaikymo gynybos tikslais atvejų Įsakymas Nacionalinis saugumas
2018-12-11 V-1183 Dėl Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2018-02-07 Nr. V-135 Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2019-10-31 iki 2022-04-30

2016-06-02 Nr. V-513 Dėl sprogmenų neutralizavimo ir karo inžinerijos specialistų kvalifikacinių ženklų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2016-01-06 V-11 Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro reagavimo į kibernetinius incidentus valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2015-05-26 V-535 Dėl Kibernetinio saugumo tarybos reglamento ir personalinės sudėties patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-16

2015-04-16 V-382 Dėl Informacijos apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius administravimo ir teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

2014-12-29 V-1321 Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

2013-07-18 V-628/1V-612 Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-03-30

2012-01-09 Nr. V-24 Dėl Pavojingų įrenginių ir Pavojingų veiksnių sąrašų patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2018-11-08 V-1071 Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Operacinių reikalavimų dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-13

2009-12-29 Nr. V-1216 Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-07

2008-06-03 Nr. V-496 Dėl Sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Nacionalinis saugumas
2018-08-13 Nr. 818 Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

2018-07-04 Nr. 638 Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-24

2018-06-06 Nr. 558 Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija  nuo 2021-05-01

2018-01-03 Nr. 27 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-07

2014-11-12 Nr. 1252 Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-29

2014-07-02 Nr. 618 Dėl artimojo nuotolio nešiojamosios priešlėktuvinės gynybos sistemos „GROM“ pirkimo Nutarimas Nacionalinis saugumas
2012-05-29 Nr. 626 Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2020-06-19

2002-02-13 Nr. 224 Dėl Valstybinės reikšmės ir rizikos objektų, kurių apsaugai ir gynybai nuo galimų teroristinių antpuolių gali būti panaudota kariuomenė, sąrašo patvirtinimo Nutarimas Nacionalinis saugumas

Suvestinė redakcija nuo 2011-12-14  

2000-07-17 VIII-1856 Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
1995-07-05 Nr. I-1022 Lietuvos Respublikos strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
2002-06-06 Nr. IX-938 Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
2000-06-08 Nr. VIII-1721 Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
2003-01-28 Nr. IX-1315 Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
1996-12-19 Nr. VIII-49 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Įstatymas Nacionalinis saugumas
2019-04-18 Nr. V-383 Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2019-04-01 Nr. V-328 Dėl Asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė be palydos patekti prie Kertinio valstybės telekomunikacijų centro tvarkomos Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, pareigų sąrašo ir Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-09

2019-04-01 Nr. V-323 Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-323 „Dėl Telia Lietuva“, AB, fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2019-01-29 Nr. V-138 Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Tarptautinis karinis bendradarbiavimas

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2017-09-30 Nr. V-794 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-09-15 Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2017-05-05 Nr. V-386 Krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-386 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-09-04 Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2017-04-07 Nr. V-318 Krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-318 „Dėl Krašto apsaugos sistemos 2017–2021 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-10-12 Įsakymas Korupcijos prevencija
2017-06-12 Nr. V-516/V-688 Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-516/V-688 „Dėl Karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų fiziologinių mitybos normų patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27

Nr. V-539/643 Krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-539/643 „Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos valstybės ginkluotos gynybos metu reglamentavimo ir susijusiems klausimams nagrinėti sudarymo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

TA pakeitimas nuo 2019-06-29

2016-07-11 Nr. V-668 Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-10

2016-06-09 Nr. V-539 Krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-539 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Negalioja nuo 2019-07-01

2016-03-30 Nr. V-284 Krašto apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl Kariuomenės rėmėjo vardo suteikimo kariuomenei nusipelniusiems fiziniams juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema
Nr. V-1393 Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1393 „Dėl Lietuvos technikos bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Įsakymas netenka galios 2018-01-01

2015-12-03 Nr. V-1253 Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“.  Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

2015-07-21 Nr. V-738 Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2015-01-15 Nr. V-49 Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

2014-09-02 Nr. V-783 Dėl Krašto ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-592 „Dėl Krašto apsaugos archyvo prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2013-12-31 Nr. V-1200 Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

2013-11-29 Nr. V-1080 Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

2013-09-23 Nr. V-853 Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Įsakymas netenka galios 2020-07-01

2013-08-09 Nr. V-709 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo įgyvendinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2012-01-09 Nr. V-23 Krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-710 "Dėl Darbuotojui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2012-12-12 Nr. V-1381 Krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“.  Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-12-01

2012-11-30 Nr. V-1334 Krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1334 „Dėl Energetinio saugumo centro prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos reorganizavimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2012-06-13 Nr. V-630 Krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-12-23

2011-11-03 Nr. V-1261 Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-09

2011-08-11 Nr. V-953 Krašto apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-953 „Dėl Lietuvos kariuomenės nuostatų tvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2011-05-27 Nr. V-614 Krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2018-12-15

2011-02-23 Nr. V-225 Krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

2010-09-28 Nr. V-1029 Krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1029 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-24 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-24

2010-12-13 Nr. V-1347 Krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1347 „Dėl pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir Patriotinių premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31

2010-12-15 Nr. V-1359/DĮ-259 Krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1359/DĮ-259 „Dėl karo prievolininkų, dalyvaujančių būtinuosiuose (baziniuose) kariniuose mokymuose, kariūnų, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių ir operatyvinės veiklos subjektų darbuotojų surašymo taisyklių patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2009-12-15 Nr. V-1177 Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

2009-11-26 Nr. V-1107 Krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1107 „Dėl valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Dėl Krašto apsaugos sistemos Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo)“. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-18 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-18

2009-11-25 Nr. V-1098 Krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-1098 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo“. Suvestinė redakcija nuo 2010-02-28 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2010-02-28

2009-10-14 Nr. V-978 Krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-978 „Dėl asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2011-10-28

2007-08-10 V-806 Dėl krašto apsaugos sistemos organizuojamų renginių dalyvio mokesčio nustatymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-05

2006-10-12 Nr. V-1024 Krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-1024 „Dėl turtinių reikalavimų, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, krašto apsaugos ministro 2001 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl turtinių reikalavimų, teikiamų pagal PFP SOFA, nagrinėjimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“.  Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27

2006-07-11 Nr. V-721 Krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-721 „Dėl krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.  Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Negalioja nuo 2022-01-19

2005-04-04 Nr. V-379 Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-379 „Dėl tarnybinio tyrimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-12-03

2005-02-02 Nr. V-129 Dėl Krašto apsaugos ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros specialistų darbo kitose sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. ĮSakymas Krašto apsaugos sistema

TA pakeitimas 2018 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-873

2005-11-14 Nr. V-1487/3-502 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1487/3-502 „Dėl Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

2004-12-09 Nr. V-1337 Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1337 „Dėl krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

2004-12-01 Nr. V-1293 Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1293 „Dėl Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-03-28 Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2017-03-28

2004-04-01 Nr. V-315 Krašto apsaugos ministro 2004 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-315 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema
2004-03-08 Nr. V-206 Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-23

2001-05-11 Nr. V-641 Krašto apsaugos ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-641 „Dėl tikrosios karo tarnybos karių padarytos žalos krašto apsaugos sistemos institucijoms, kuriose kariai tarnauja, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2011-09-07

2017-05-17 Nr. 316 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 316 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2017-08-16 Nr. 678 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 678 „Dėl biudžetinės įstaigos Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos steigimo“ Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2016-07-07 Nr. 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“. Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09

2014-09-01 Nr. 829 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 829 „Dėl Krašto apsaugos archyvo prie Krašto apsaugos ministerijos reorganizavimo“ Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2014-08-27 Nr. 837 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 837 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pilietinės gynybos centrą prie Krašto apsaugos ministerijos“ Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2013-12-31 Nr. 1284 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1284 „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 847 "Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2013-05-31 Nr. 472 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-371 Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2012-12-19 1564 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-04

2011-05-04 Nr. 504 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 504 „Dėl institucijos, atsakingos už Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įgyvendinimą, paskyrimo“ Nutarimas Krašto apsaugos sistema
2010-03-24 Nr. 330 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių". Suvestinė redakcija nuo 2021-10-23 Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-23

2008-09-10 Nr. 900 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Krašto apsaugos sistemoje civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių valstybės tarnautojų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Negalioja nuo 2019-02-07

2002-07-19 Nr. 1210 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1210 "Dėl profesinės karo tarnybos karių ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, darbuotojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos sąlygų". Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

2002-07-12 Nr. 1125 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 "Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo" Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

1999-05-03 Nr. 527 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 527 "Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams, alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantiems asmenims, ikišauktinio amžiaus jaunuoliams bei šauktiniams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos patvirtinimo". Nutarimas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

1999-07-03 Nr. 803 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGSĖJO 11 D. NUTARIMO NR. 975 “DĖL MOBILIZACIJOS IR MOBILIZACINIO REZERVO RENGIMO DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO” DALINIO PAKEITIMO, DEPARTAMENTO REORGANIZAVIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nutarimas Krašto apsaugos sistema
1998-10-22 Nr. VIII-911 LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO POLICIJOS ĮSTATYMAS Įsatymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

1998-05-05 Nr. VIII-723 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas Įstatymas Krašto apsaugos sistema

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

2018-07-03 Nr. V-619 Krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-619 „Dėl karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašo ir leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-19 Įsakymas Bepiločių orlaivių skrydžiai

Interaktyvus skrydžių bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijos ribojimų žemėlapis

Paraiškos dėl leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas forma

Paraiškos dėl leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karinę teritoriją forma

1998-10-22 Nr. VIII-911 Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymas Įstatymas Krašto apsaugos sistema
1998-05-02 Nr. VIII-723 Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas Įstatymas Krašto apsaugos sistema
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.