Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Materialinė pašalpa

PKT kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių,) vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) bei išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

Mirus PKT kariui, jo šeimos nariui skiriama 5 minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa.

*Minimalioji mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Parama kariams, tarnaujantiems užsienyje

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis.

 

Karių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas lengvata (priėmimas pirmumo tvarka)

Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą PKT karių vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei norėdama užtikrinti palankesnes tarnybos sąlygas PKT kariams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, prašydama bendradarbiauti. Kai kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės atsižvelgė į sudėtingas PKT karių tarnybos sąlygas ir savo kompetencijos ribose pakoregavo teisės aktus, nustatydamos papildomas išimtis, priimant karių vaikus prioritetine tvarka.

Savivaldybės, teikiančios lengvatas (prioritetus) priimant karių vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

  • Vilniaus miesto savivaldybė – perkeliamų (rotuojamų) iš kitos savivaldybės į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją PKT karių vaikams, kai įstaigoje yra laisva vieta vaiko amžių atitinkančioje grupėje (šį klausimą nagrinėja Vilniaus miesto savivaldybės komisija, skirta vaikų priėmimo ar perkėlimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas klausimams nagrinėti);
  • Kauno miesto savivaldybė – perkeliamų (rotuojamų) karių vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
  • Kauno rajono savivaldybė – vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą;
  • Marijampolės rajono savivaldybė – vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas;
  • Jonavos rajono savivaldybė – vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą;
  • Tauragės rajono savivaldybė – šeimoms, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
  • Radviliškio rajono savivaldybė – vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą.

Karių vaikų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas lengvata

Vilniaus miesto savivaldybė 2022 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą taikyti lengvatą perkeltų (rotuotų) PKT karių vaikams, priimant juos į bendrojo ugdymo mokyklas. Nuo šiol perkeltų (rotuotų) į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją PKT karių vaikai į bendrojo ugdymo mokyklas yra priimami be eilės.

Spausdinti print
Atnaujinta 2022-06-03
Socialinės garantijos
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
Artimiausi renginiai
Artimiausiu metu nėra numatytų renginių.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.