Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Tarnybinis atlyginimas

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, taip pat parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, iš Krašto apsaugos ministerijos biudžete šiems tikslams skirtų asignavimų už tarnybos dienas mokamas atlyginimas.

Daugiau informacijos galite rasti:

Premijos

Kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai gali būti apdovanoti krašto apsaugos ministro už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje piniginėmis premijomis ar vardinėmis dovanomis.

Išleidžiamas į atsargą karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys, kuris pavyzdingai tarnavo ne mažiau kaip 5 metus ir sukako nustatytą ribinį tarnybos aktyviajame rezerve amžių, premijuojamas už pavyzdingą tarnybą. Premijos dydį nustato vadas, atsižvelgdamas į kario tarnybą ir neviršydamas šių maksimalių dydžių:

  • ištarnavusiam nuo 5 iki 10 metų, – iki 2 Vyriausybės nustatytų tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio;
  • ištarnavusiam daugiau kaip 10 metų, – iki 3 Vyriausybės nustatytų tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio.

Skatinamoji piniginė išmoka

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos metus pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jų tarnyba įvertinta nepatenkinamai. Išmoka skiriama, kai per pirmų 4 nepertraukiamos tarnybos metų laikotarpį karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys kiekvienais metais ištarnauja ne mažiau kaip atitinkamais metais kariuomenės vado nustatytą aktyviojo rezervo karių pratybų ir mokymų trukmę, išskyrus ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpius. Išmokos dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį*, nustatytą tiems metams, kuriais karys savanoris ir kitas aktyviojo rezervo karys įgyja teisę gauti šią išmoką, ir priklauso nuo kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario tarnybos vertinimo rezultatų;

TAR pastaba. 60 straipsnio 11 dalyje nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skiriamos kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis sudariusiems po 2016-07-01.

*Bazinis dydis (BD) = 181 Eur. (Nuo 2022 m. sausio 1 d.)

Išmokos išmokamos per 30 kalendorinių dienų po kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario tarnybos vertinimo iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

Daugiau informacijos galite rasti:

Materialinės pašalpos

Kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas  karys, senelių, vaikaičių, taip pat kario sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

Mirus kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos.

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ar kariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui.

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo asmuo ar šeimos narys pateikia kašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovui (vadui)

Spausdinti print
Atnaujinta 2022-07-01
Socialinės garantijos
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
Artimiausi renginiai
Artimiausiu metu nėra numatytų renginių.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.