Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:
Close Close

Teisės aktai

Priėmimo data Suteiktas Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Reguliavimo sritis Papildoma informacija
2022-01-05 23 Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo Nutarimas Mobilizacija ir priimančiosios šalie parama

Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

2012-03-08 V-242 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo gairių 2012–2014 m. tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-01-31 V-94 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo, kuriame dalyvauja profesinės karo tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai ir į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašyti asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-05-11 V-478 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo 2015–2017 m. gairių tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2018-08-28 V-787 Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo 2018–2020 m. gairių patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-04-26 V-21 Dėl 2012–2014 m. Valstybinio mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-02-25 V-20 Dėl 2015 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2016-02-23 V-21 Dėl 2016 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2016-04-28 V-62 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl 2016 m. Valstybės mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-01-05 V-1 Dėl Mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos mokymų organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-02-15 V-167 Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-04-12 V-380 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-09-13 V-1007 Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių atlikimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-03-26 V-241 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-04-03 V-14 Dėl civilinių mobilizacijos institucijų atstovų dalyvavimo tarptautinių karinių pratybų "Baltijos šeimininkas 2013" ir "Tvirtas džiazas 2013" organizavimo renginiuose ir pratybose Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-05-16 V-418 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 "Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2014-11-07 V-1064 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2015-10-29 V-1094 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2017-05-22 V-459 Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl Jungtinio priimančiosios šalies paramos koordinavimo komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-09-07 V-34 Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-23 "Dėl Ministerijos ir savivaldybės mobilizacijos štabo pavyzdinių nuostatų tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-12-21 V-65 Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-06-21 V-31 Dėl Pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-03-30 V-29 Dėl Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinių rekomendacijų tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2011-02-23 V-225 Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai

Suvestinė redakcija

2011-08-25 V-988 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V- 225 "Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2012-08-27 V-937 Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 "Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo" pakeitimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2013-09-23 V-852 Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios Įsakymas MPPD teisės aktai
2021-02-12 V-104 Dėl Civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos valdymo grupės tipinių nuostatų patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2022-01-11 V-28 Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Įsakymas MPPD teisės aktai
2001-02-22 200 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą Nutarimas MPPD teisės aktai
2009-02-25 189 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2010-08-25 1231 Dėl Numatomo mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teisinio reguliavimo koncepcijos patvirtinimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2012-09-05 1062 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1431 "Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių patvirtinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios Nutarimas MPPD teisės aktai
2014-02-12 143 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl Laikinai paimtų daiktų grąžinimo ir atlyginimo už sugadintus, neišlikusius ar rekvizuotus daiktus mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nutarimas MPPD teisės aktai
2022-01-05 24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo Nutarimas MPPD teisės aktai
2004-03-10 Šiaurės Atlanto sutartis Sutartis MPPD teisės aktai
1994-07-07 I-533 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1999-06-17 VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1999-01-12 VIII-1019 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-06-11 I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1994-07-19 I-555 Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1999-11-25 Įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas VIII-1443 MPPD teisės aktai
1998-05-05 VIII-723 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-08-31 VIII-1908 Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-17

1998-12-15 VIII-971 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-10-22 I-1593 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-12-19 VIII-49 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2002-06-06 IX-938 Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-07-17 VIII-1856 Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
2000-06-08 VIII-1721 Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
1996-11-19 I-1623 Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas Įstatymas MPPD teisės aktai
Įvykiai ir renginiai
Šiandien renginių nėra.
Artimiausi renginiai
Artimiausiu metu nėra numatytų renginių.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.