Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
5
7
18 19
21 25 26
27 28 30 2

 

KAS valdymo reforma

Krašto apsaugos sistemos tobulinimas yra nuolatinis procesas. To reikalauja krašto apsaugos sistemos institucijoms keliami uždaviniai, kurių įgyvendinimas priklauso nuo sugebėjimo prisitaikyti prie nuolat kintančių saugumo aplinkos sąlygų.

 

Siekiant priimti optimalius KAS valdymo tobulinimo sprendimus, 2009 m. KAM buvo sudarytos KAM funkcijų vertinimo ir KAS institucijų vertinimo darbo grupės, kurios savo veikloje vadovavosi KAS valdymo reformos koncepcija, Viešojo valdymo tobulinimo komisijos rekomendacijomis ir atsižvelgė į KAS vidaus audito išvadas. Įgyvendinant KAS valdymo reformos tikslus buvo parengtos atskirų veiklos sričių tobulinimo kryptys ir uždaviniai, apibrėžti siektini rezultatai ir jų vertinimo kriterijai, taip pat įgyvendinamų priemonių planai.

 

KAM siekiant užtikrinti nuolatinį valdymo ir veiklos tobulinimą, 2010 m. pradėtas taikyti efektyvesnis sisteminis požiūris ir modernus procesinis valdymas, leidžiantis kompleksiškai įvertinti atskirų funkcinių sričių tobulinimo alternatyvas, priimti optimalius valdymo tobulinimo sprendimus, atsižvelgti į optimizuojamų veiklos procesų efektyvinimo ir rezultatų vertinimo poreikius. KAM atskirų sričių valdymo tobulinimui buvo inicijuoti pokyčių projektai, kuriuos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis projektinio valdymo principais ir metodika, įgyvendino tam sukurtos vykdomų projektų darbo grupės. Nuo 2010 m. buvo inicijuota 17 tokių projektų, iš kurių jau yra užbaigti projektai personalo valdymo, teisėkūros, karo prievolės administravimo, mobilizacijos, pajėgumų planavimo, ryšių ir informacinių sistemų, finansinių išteklių valdymo ir kitose KAS veiklos srityse.

 

Vadovaujantis 2012 – 2020 m. viešojo valdymo tobulinimo programos nuostatomis ir atsižvelgiant į naujausias viešojo administravimo tendencijas, toliau tobulinamas KAS institucijų valdymas. Dėmesys skiriamas ne tik KAS įstaigų tinklo optimizavimui, vidinių struktūrų ir bendrųjų funkcijų tobulinimui, bet ir darbo kultūros kėlimui, šiuolaikinių valdymo principų taikymui. Įgyvendinant KAS kokybės politiką, tęsiamas procesinio ir projektinio valdymo metodų diegimas, pasitelkiami tokie valdymo tobulinimo instrumentai kaip Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodika, viešojo valdymo įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimas, įgyvendinamos kitos veiklos ir jos valdymo efektyvumą gerinančios priemonės.

 

Pagrindiniai KAS valdymo tobulinimo sprendimai 2008-2012 m.

 

KAM Viešojo valdymo tobulinimo 2013 m. ataskaita ir 2014 m. planas

 

KAM Viešojo valdymo tobulinimo 2014 m. veiklos rezultatai ir 2015 m. veiklos planas

Informacija atnaujinta 2015.03.13
Sprendimas: Fresh Media