Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 30 2
6 9
10 12 13 14 15
19 22
29
2 4 5

 

Teisės aktai, reguliuojantys kitus klausimus

Įstatymai

 

Kompensacijų asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, įstatymas. TA pakeitimas Nr. XII-1170

 

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas

 

Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų įstatymas

 

Dimisijos karių laipsnių suteikimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams kariams savanoriams ir prieškario Lietuvos kariuomenės kariams įstatymas

 

 

Nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 388 „Dėl nekilnojamojo turto Švenčionių rajono savivaldybėje, Pabradės seniūnijoje, Meškerinės viensėdijoje, perdavimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 428 „Dėl Oršos mūšio 500-ųjų metinių minėjimo 2014 metų priemonių plano patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 530 „Dėl nekilnojamojo turto Jonavoje, Klaipėdos g. 15, perdavimo Jonavos rajono savivaldybei“  


Krašto apsaugos ministro įsakymai 

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-420 „Dėl kompensacijų, mokamų kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. gegužės 13 d. Nr. V-504

 

Krašto apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-1134 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. birželio 2 d. Nr. V-564

 

Krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1207 „Dėl reintegracijos krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo". Nuo 2016 09 15

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1347 "Dėl pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir patriotų premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo". TA pakeitimas Nr. V-922

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-67 „Dėl antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-1220 „Dėl teisės dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis esant atsargoje suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl garbės savanorio, Aktyviojo rezervo garbės kario vardo suteikimo, Garbės savanorio ženklo, Aktyviojo rezervo garbės kario ženklo nuostatų patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. rugpjūčio 11 d. Nr. V-816

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1401 „Dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas Nr. V-1023

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-227 „Tikrosios karo tarnybos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2013-11-10. Yra pakeitimų

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-852 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-886 „Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto rengimo sutarties formos patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-994 „Dėl Iškilmingoms progoms skirtų uniformų pavyzdžių ir iškilmingoms progoms skirtų uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-407 Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl savivaldybių siunčiamų Lietuvos kariuomenės Centralizuotai finansų ir turto tarnybai pažymų apie lėšų poreikį kompensacijoms už būsto šildymą ir būsto šildymo išlaidų kompensavimo administravimą mokėti formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-262 „Dėl Krašto apsaugos sistemos prioritetinių sporto šakų nustatymo ir karių rengimo dalyvauti ir dalyvavimo sporto varžybose tvarkos aprašo patvirtinimo


 Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V1311 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl atsargos dimisijos kario pažymėjimo privalomos karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2015 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1311

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-791 „Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

 

Informacija atnaujinta 2017.02.01
Sprendimas: Fresh Media