Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 8 9
16
18 23
24 25 26 27
2 3 4 6

 

Teisės aktai, reguliuojantys karo tarnybą

Įstatymai 

 

Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymas. Kariuomenės drausmės statutasSuvestinė redakcija nuo 2016-03-30

 

Karių materialinės atsakomybės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas. TA pakeitimas 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1864

 

Kovinių ginklų naudojimo krašto apsaugos sistemoje statuto patvirtinimo įstatymas, Kovinių ginklų naudojimo krašto apsaugos sistemoje statutas

 

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statutas. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

 

Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“. Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 288 "Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo patvirtinimo"

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1340 ,,Dėl tikrosios karo tarnybos metu žuvusių arba mirusių dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, karių, apdraustų privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo ir laidojimo išlaidų padengimo"

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1353 "Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų" pakeitimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1410 "Dėl butpinigių dydžio nustatymo bei mokėjimo ir persikėlimo išlaidų apmokėjimo profesinės karo tarnybos kariams". Ta pakeitimas Nr.1168

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas Nr.1170

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašymo patvirtinimo“. TA pakeitimas Nr. 534; įsigalioja nuo 2016-07-01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 nutarimas Nr. 590Dėl sutikimo reorganizuoti Krašto apsaugos archyvą prie Krašto apsaugos ministerijos“. TA pakeitimas 2015 m. liepos 1 d. Nr. 684


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 881Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-03-15

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 128 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

 

 

Krašto apsaugos ministro įsakymai

 

Krašto apsaugos ministro 2001 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-1358 „Dėl karo inžinerijos specialistų kvalifikacinių kategorijų nuostatų patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-293 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12.

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl laikinojo nedarbingumo pažymų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymų išdavimo profesinės karo tarnybos kariams tvarkos tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo“. TA pakeitimas Nr. V-874

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1605 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo ir Ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-25.

  

Krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1207 „Dėl Karių psichologinės būklės vertinimo, psichologinės reabilitacijos ir reintegracijos po tarptautinių operacijų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. Galioja nuo 2016-02-12

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-163 „Dėl karo tarnybos statuto patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. birželio 11 d. Nr. V-595

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl karinių laipsnių suteikimo asmenims, turintiems vidaus reikalų sistemos institucijų ar Valstybės saugumo departamento pareigūno tarnybinį laipsnį“

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-782 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-07-23

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1142/V-1139 „Dėl sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. spalio 28 d. Nr. V-1092/V-1202.

 

Dėl krašto apsaugos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1142/V-1139 ,,Dėl sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“ papildymo

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl kovinių ginklų ir specialiųjų priemonių naudojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1254 „Dėl aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-11-09

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1200 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kariams ir kitiems asmenims karių sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas Nr. V-1077

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-231 „Dėl profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. liepos 14 d. Nr. V-693

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-593 „Dėl laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. liepos 22 d. Nr. V-746

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-1039 „Dėl profesinės karo tarnybos karių atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. Galiojanti redakcija nuo 2016-02-04

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1125 ”Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 "Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20 

 

Krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-58Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. TA pakeitimas 2015 m. liepos 22 d. Nr. V-747

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 2015 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-49Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo“.

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-760 „Dėl Ginklų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių naudojimo karinių mokymų ir pratybų tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Kovos veiksmų taisyklių rengimo, paskelbimo ir visuomenės supažindinimo su jomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-668Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  


Informacija atnaujinta 2017.02.01
Sprendimas: Fresh Media