Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
5
7
18 19
21 25
28 30 2

 

JK vadovaujamos ekspedicinės pajėgos

Lietuva dalyvaus kuriant Jungtinės Karalystės vadovaujamas aukštos parengties septynių valstybių Jungtines ekspedicines pajėgas (angl. Joint Expeditionary Force, JEF). Šioms pajėgoms, skirtoms kovai su neprognozuojamais šių dienų iššūkiais, galės būti mobilizuojama iki 10 tūkst. karių, tarp jų ir Lietuvos.

 

Šių pajėgų steigiamąjį susitarimo memorandumą 2015 m. lapkričio 30 d. Londone pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kartu su kitais šiame projekte dalyvaujančių šalių – Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Nyderlandų ir Norvegijos – gynybos ministrais.

 

 

Susitarimo memorandumą pasirašiusių šalių gynybos ministrai  

 

Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, greitai dislokuojamos pajėgos, skirtos vykdyti plataus spektro operacijas, pradedant nuo humanitarinės pagalbos ir baigiant kovinėmis operacijomis bet kurioje pasaulio vietoje.

 

„Šiandienos saugumo aplinkos nenuspėjamumas ir pažeidžiamumas reikalauja vieningų pastangų ir greitų veiksmų, todėl šios panašiai mąstančių septynių NATO šalių kuriamos pajėgos bus patikimas ir aštrus įrankis, reaguojant į bet kokius iššūkius, su kuriais šiai grupei gali tekti susidurti,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

 

Ministras pabrėžia, kad tik ruošdamiesi krizinėms situacijoms ir gebėdami veikti operatyviai mes užsitikrinsime regiono saugumą, o šios pajėgos – bus dar viena galimybė greitai ir efektyviai reaguoti, jei iškiltų grėsmė nacionaliniams interesams, “ – teigia krašto apsaugos ministras.

 

„Pasaulyje, kuriame vis didėja netikrumas ir auga grėsmės, teisinga, kad Jungtinė Karalystė atlieka pagrindinę rolę kuriant aukštos parengties pajėgas. Vadovaudamiesi NATO viršūnių susitikime priimtais įsipareigojimais, demonstruojame mūsų įsipareigojimą krizių valdymui ir bendradarbiavimu grindžiamam saugumui,“ – sako Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Michael Fallon.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Michael Fallon

 

 

Kuriamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų koncepcija skiriasi nuo esamų tarptautinių organizacijų, tačiau jos vadovausis NATO standartais ir procedūromis ir galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties intervencines pajėgas ir remti Jungtinių Tautų, NATO ir Europos Sąjungos veiksmus.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o dalyvaujančios šalys skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus.

 

Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais, kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro ir kibernetiniais elementais, kuriuos, prireikus, būtų galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai.

 

Lietuva pajėgoms planuoja skirti kuopos dydžio vienetą. Be to, nuo 2016 m. pradžios JEF operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje tarnybą pradės Lietuvos karininkas.

 

Lietuvos kariai, dalyvaudami šiame projekte, turės dar vieną galimybę treniruotis daugianacionalinėje aplinkoje su jau bendros patirties dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose turinčiais partneriais, dalytis su jais savo patirtimi ir įgūdžiais, siekti dar didesnio sąveikumo ir pasirengimo operacijoms.

 

Pasirašiusios Jungtinių ekspedicinių pajėgų Susitarimo memorandumą šalys įgyvendina 2014 m. rugsėjį NATO viršūnių susitikime priimtus įsipareigojimus. Tuomet vykusio susitikimo metu septynios valstybės pasirašė ketinimo protokolą dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo.

 

 JEFlogo1

 

 

Kuriamų Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų (JEF) emblema – bronzinis kalaviju mojantis liūtas. Liūtas ir kalavijas – tai bendri JEF dalyvaujančių valstybių partnerių simboliai, vaizduojami šių šalių valstybiniuose herbuose ar kariuomenių skiriamuosiuose ženkluose.

 

 

 

 

Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos nuotraukos

 

 

***

 

 

Lietuvos karininkas pradėjo tarnybą JK vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų vadavietėje Nortvude

 

 

Nuo kovo pradžios Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) operacinėje vadavietėje Nortvude tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas. Tarnaudamas šioje vadavietėje jis  koordinuos JEF pajėgoms priskirtų Lietuvos karių pasirengimą pavestoms užduotims vykdyti ir, prireikus, dalyvavimą vykdant pajėgoms skirtas užduotis.

 

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties greitojo reagavimo ir pajėgios vykdyti plataus spektro operacijas – nuo humanitarinės pagalbos, atgrasymo iki kovinių veiksmų kriziniuose regionuose. Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais.  Jos vadovausis NATO standartais ir galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties intervencines pajėgas bei remti Jungtinių Tautų, NATO, Europos Sąjungos veiksmus.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o prie šių pajėgų vystymo prisidedančios Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus pagal planuojamos užduoties poreikį. Aukšta  JEF pajėgų parengtis bus išlaikoma nuolat treniruojantis, dalyvaujant pratybose.

 

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms be štabo karininko taip pat yra deklaravusi pėstininkų kuopą ir nacionalinį paramos elementą.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigiamąjį susitarimo memorandumą 2015 m. lapkričio 30 d. Londone pasirašė šiame projekte dalyvaujančių šalių gynybos ministrai. Dėl šių pajėgų steigimo ketinimų protokolą projekto šalys parašus sudėjo dar 2014 m. NATO viršūnių susitikime Velse.

 

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuva dalyvauja bendrose iniciatyvose su Jungtine Karalyste ir taip aktyvina bendradarbiavimą su šia valstybe. Jungtinės Karalystės vadovaujamai Europos Sąjungos kovinei grupei, kuri budės jau šių metų antrąjį pusmetį, Lietuva skyrė antrą pagal dydį šios grupės indėlį, kurį sudaro kuopos dydžio karinis vienetas, štabo karininkai, atskirų sričių specialistai. Tokioje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje mūsų kariai dalyvavo ir 2013 metais. Lietuvos kariai taip pat ruošiasi dalyvauti ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose NATO ypač greito reagavimo pajėgose 2017 metais.

 

Jungtinė Karalystė keletą kartų buvo atsiuntusi karius ir naikintuvus NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse, skyrė po karininką į Lietuvoje veikiančius NATO energetinio saugumo kompetencijų centrą ir NATO pajėgų integravimo vienetą.

 

Be to, du Lietuvos kariai tarnauja ir Jungtinėje Karalystėje dislokuotame NATO greitojo reagavimo pajėgų korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) štabe.  Praėjusių metų lapkritį šio korpuso kariai buvo atvykę į pratybas „ Arcade Fusion“ Lietuvoje, kur buvo testuojamas NATO pajėgų integravimo vienetas.

 

***

2016 07 07

 

 

Lietuvos karininkai dalyvavo Jungtinių ekspedicinių pajėgų pratybose Jungtinėje Karalystėje

 

Birželio 27 - liepos 10 d. trys Lietuvos karininkai – tarnybai vadavietėje paskirtas karininkas ir operacijų bei logistikos specialistai – dalyvavo Jungtinėje Karalystėje vykusiose štabų pratybose „Joint Venture 2016". Šiose pratybose vertinamas Jungtinių ekspedicinių pajėgų, kurių veikloje dalyvauja ir Lietuva, nuolatinės jungtinės vadavietės parengties lygis. Pratybas taip pat stebėti buvo nuvykęs ir su jose dalyvaujančiais Lietuvos kariais susitiko Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos viršininkas pulkininkas Raimundas Vaišnoras.

 

Joint venture

 

2015 m. pabaigoje įsteigtoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms (angl. Joint Expeditionary Force,  JEF), kurios per trumpą laiką galės būti panaudotos atsakui į iškilusią  krizę bet kuriame pasaulio taške, taip pat ir Rytų Europoje, vadovauja ir branduolį sudaro Jungtinė Karalystė. JEF savo indėlį  pagal poreikį - sausumos, jūrų ir oro pajėgų kariniai vienetus - skirs  dar šešios valstybės (Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija). Nuolatinės parengties jungtinėje vadavietėje Nortvude, kuri gali  planuoti ir valdyti plataus spektro operacijas, nuo šių metų pavasario tarnauja ir Lietuvos karininkas.  

 

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, jų tikslas - vykdyti plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos teikimo. Pajėgos taip pat galės dalyvauti ir  NATO, Jungtinių Tautų, valstybių partnerių vadovaujamose tarptautinėse operacijoje. Dėl Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms skirtų vienetų panaudojimo sprendimus priima juos delegavusios valstybės.

 

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms yra deklaravusi štabo karininką, pėstininkų kuopą (apie 150 karių) ir nacionalinį paramos elementą.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo memorandumas buvo pasirašytas 2015 m. lapkričio 30 dieną Londone. Planuojama, visą operacinį pajėgumą JEF pasieks 2018 metais ir galės vykdyti operacijas,  kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro elementais. Juos prireikus bus galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai.  

 

Aukštą nuolatinę parengtį ekspedicinėms pajėgoms priskirtų šalių kariai išlaikys dalyvaudami  įvairiuose JEF pajėgų mokymuose, pratybose.  

 

JEF Lietuvai - tai dar viena  patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti  į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį  bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač Jungtinė Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir karinėje srityse per keletą pastarųjų metų tapo labai intensyvus.

 

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuva dalyvauja bendrose iniciatyvose su Jungtine Karalyste ir taip aktyvina bendradarbiavimą su šia valstybe. Jungtinės Karalystės vadovaujamai Europos Sąjungos kovinei grupei, kuri jau nuo šių metų liepos pradėjo pusmečio budėjimą, Lietuva skyrė antrą pagal dydį šios grupės indėlį, kurį sudaro kuopos dydžio karinis vienetas, štabo karininkai, atskirų sričių specialistai. Tokioje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje mūsų kariai dalyvavo ir 2013 metais. Lietuvos kariai taip pat ruošiasi dalyvauti ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose NATO ypač greito reagavimo pajėgose 2017 metais.

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016.09.18
Sprendimas: Fresh Media