Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Marius Jatautas

Statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Pataria ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl mobilizacijos, priimančiosios šalies paramos, pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo valstybėje efektyvumo gerinimo;

2. Užtikrina, kad Departamento skyriams organizuojant renginius ir kitą veiklą, būtų užtikrintas kryptingumas ir sinergija, prižiūri, kad būtų užtikrintas priemonių tikslingumo ir siekiamų efektų koordinavimas;  

3. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Departamento interesams ministerijose, Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centre, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar darbo grupėse;

4. Departamento direktoriui pavedus, kartu su kitais Departamento valstybės tarnautojais dalyvauja valstybės savivaldybių institucijų, įstaigų ar ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos teikimo ir pilietinio pasipriešinimo stiprinimo renginiuose;

5. Analizuoja NATO, ES ar kitų tarptautinių organizacijų institucijų ir atskirų valstybių narių praktiką ir procedūras rengiantis ir valdant nacionalines ir (ar) tarptautines krizes ir kitas nacionaliniam saugumui pavojingas ekstremalias situacijas;

6. Dalyvauja Departamento direktoriaus sudarytų darbo grupių veikloje;

7. Pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Lietuvos Respublikos karo prievolės ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, teisėkūros taisyklėmis, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. Išmanyti NATO ir ES terminiją, žinoti NATO ir ES veiklos principus, NATO institucijų struktūrą, būti susipažinusiam su užsienio valstybių NATO ir (ar) ES narių patirtimi valdant nacionalines ir tarptautines krizes, užtikrinant nacionalinį valstybės saugumą karo padėties ar kitų nepaprastųjų situacijų metu;

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti susipažinusiam su dokumentų valdymo ir teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;

6. Gebėti efektyviai konsultuoti kolegas ir interesantus Departamento kompetencijų srityje esančiais klausimais;

7. Gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

10. Atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus.

Informacija atnaujinta 2017.05.24
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media