Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Justina Januškienė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Dalyvaujant kitiems Departamento tarnautojams, rengia valstybės mobilizacijos plano ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano projektus;

2. koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių mobilizacinių ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių, skirtų ministerijoms ir savivaldybių institucijoms, atlikimą;

3. koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimą, derina jų projektus;

4. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia valstybinių mobilizacinių ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių ministerijoms ir savivaldybių institucijoms projektus;

5. atlieka priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų ir pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimus, patikrinimų rezultatus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

6. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia mobilizacijos planų sudarymo metodinius nurodymus, kitų teisės aktų, reikalingų administruoti pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos vykdymą ministerijose ir savivaldybių institucijose;

7. prireikus dalyvauja priskirtoms civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

8. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos rengimo, vykdymo ir administravimo tobulinimo projektus;

9. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas ministerijose ir savivaldybių institucijose;

10. organizuoja metodinės ir mokomosios medžiagos rengimą, išleidimą ir pateikimą;

11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinį mokymą civilinėse mobilizacijos institucijose;

12. pagal kompetenciją rengia organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

13. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

14. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba techninių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą, mobilizacinio planavimo nurodymų ir kitų dokumentų rengimą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimą, administravimą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. gebėti konsultuoti kolegas ir interesantus Skyriaus veiklos klausimais;

6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį krašto apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties rengiant tvarkomuosius dokumentus;

7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

8. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media