Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Juozas Vaitekėnas

Statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Atlieka Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;

2. rengia, prireikus atnaujina ir teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui KAM ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą;

3. rengia ir teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui ne trumpesnio kaip 3 metų laikotarpio KAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;

4. kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį peržiūri ir prireikus atnaujina KAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;

5. administruoja civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimą KAM ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose;

6. įgyvendina civilinės saugos reikalavimų vykdymą KAM ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą Departamente;

7. organizuoja KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymus ir pratybas;

8. teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gebėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, prevencinę veiklą ir kitas vykdomas funkcijas, susijusias su civiline sauga;

9. supažindina KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų  valstybės tarnautojus su civilinės saugos reikalavimais, Departamento valstybės tarnautojus su priešgaisrinės, darbų saugos ir sveikatos reikalavimais;

10. koordinuoja KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės tarnautojų, darbuotojų perspėjimą apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas;

11. pagal kompetenciją rengia ir teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų bei kitų dokumentų projektų, rengia organizacinius ir informacinius dokumentus;

12. pagal kompetenciją organizuoja sutarčių Departamente sudarymą;

13. inicijuoja viešuosius pirkimus ūkio ir statybos-remonto darbams Departamente vykdyti;

14. dalyvauja atliekant metinę Departamento valdomo turto inventorizaciją;

15. organizuoja ūkio, statybos-remonto darbus Departamente;

16. pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją Departamento, kitų valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojams, kitiems interesantams;

17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės ar priešgaisrinės saugos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinę, priešgaisrinę ir darbų saugą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

6. būti susipažinusiam su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisiniais bei organizaciniais pagrindais, valstybės ir savivaldybių, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pareigomis ir teisėmis civilinės saugos srityje;

7. išmanyti Krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir struktūrą;

8. sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. gebėti analizuoti ir struktūrizuoti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

10. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

11. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

12. atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus.

Informacija atnaujinta 2016.06.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media