Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
4 5
11
18
20 23 25 26
5

 

Juozas Širvinskas

Statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Koordinuoja KAS institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje;

2. organizuoja ir koordinuoja savivaldybėse nevyriausybinių organizacijų veiklą mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityse;

3. rengia ir teikia darbo su nevyriausybinėmis organizacijomis, išskyrus Lietuvos šaulių sąjungą, veiklos planus ir užtikrina jų vykdymą;

4. dalyvauja atrenkant prioritetines nevyriausybines organizacijas, stiprinančias piliečių valią ginti valstybę, ir siūlo Skyriaus vedėjui su jomis bendradarbiauti;

5. analizuoja ir vertina KAS institucijų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tikslingumą, apibendrina rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl bendradarbiavimo tobulinimo;

6. planuoja ir organizuoja nevyriausybinių organizacijų atstovams mokymo seminarus, susitikimus ir kitus bendradarbiavimo renginius;

7. rengia KAS institucijų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis siūlymų ir rekomendacijų projektus visuomenės švietimo pilietinio pasipriešinimo ir gynybos organizavimo klausimais;

8. dalyvauja rengiant KAS institucijų bendradarbiavimą su valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis reglamentuojančius tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

9. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, vykdančiomis vaikų ir jaunimo neformalųjį švietimą, ugdant vaikų ir jaunimo pilietines, patriotines nuostatas;

10. organizuoja edukacinius projektus vaikams ir jaunimui pilietiškumo, patriotiškumo ir fizinio aktyvumo ugdymo srityse;

11. analizuoja užsienio valstybių bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis patirtį rengiant visuomenę pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl bendradarbiavimo tobulinimo;

12. teikia metodinę pagalbą valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms organizuojant ir vykdant su pilietiniu pasipriešinimu, pilietiniu ir patriotiniu ugdymu susijusius renginius;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus;

3. turėti darbo su nevyriausybinėmis organizacijomis patirties;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją, Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS, nevyriausybinių organizacijų veiklą ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos sritį;

5. žinoti Lietuvos valstybės gynybos, švietimo ir jaunimo politikos prioritetus, KAS valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir jos valdymo principus;

6. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

8. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

9. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

10. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

11. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

12. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

13. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Sprendimas: Fresh Media