Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Aušra Kriaučiūnaitė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Planuoja ir organizuoja visuomenės švietimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais, siekdamas visuomenės pilietinio, tautinio ir patriotinio ugdymo tikslų;

2. planuoja ir organizuoja krašto apsaugos sistemos bendradarbiavimą su profesinio rengimo centrais;

3. kaupia, sistemina ir rengia mokymo bei metodinę medžiagą apie pilietinio pasipriešinimo ugdymą;

4. dalyvauja planuojant ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo priemones pilietinio pasipriešinimo švietimo klausimais;

5. dalyvauja rengiant mokymo programas bei mokymo planus;

6. rengia ir įgyvendina visuomenės švietimo projektus pilietinio pasipriešinimo srityje;

7. ruošia ir veda pilietinio ir patriotinio ugdymo paskaitas tikslinei auditorijai bei vykdo pristatymus;

8. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių laikinų ir nuolatinių darbo grupių, komisijų veikloje;

9. administruoja KAS institucijų bendradarbiavimo su vaikų ir jaunimo ugdymo institucijomis ir centrais kalendorių

10. rengia ir teikia Departamento interneto svetainės administratoriui informacinius pranešimus apie pasirengimą pilietiniam pasipriešinimui, taip pat apie renginius, organizuojamus visuomenės švietimo pilietinio pasipriešinimo srityje;

11. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui arba Departamento direktoriaus pavedimu – Departamentui, organizuojant pristatymus, seminarus ir kitus mokomuosius renginius;

12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją, Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos, nevyriausybinių organizacijų veiklą ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamento) veiklos sritį;

3. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

6. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

10. mokėti rengti mokymo programų, planų ir kitų dokumentų projektus;

11. gebėti konsultuoti kolegas ir interesantus Skyriaus veiklos klausimais;

12. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media