Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 7
11 14
18 21
22 23 24 25 26 27
2 3 4

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Esu Lietuvos pilietis, tačiau gyvenu Jungtinėje Karalystėje ir esu išsideklaravęs iš Lietuvos, ar man reikės tarnauti?

 

Kiekvienas Lietuvos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, taip pat ir karo prievolę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Vien tik išvykimas (išvykimo deklaravimas) neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų.

Karo prievolininkai, nuo 18 iki 60 metų vyrai, išvykę gyventi į kitą valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsdami informuoti savo regioninį karo prievolės komplektavimo skyrių ar poskyrį (kurio teritorijoje karo prievolininkas gyveno prieš išvykdamas) apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

 

Gimiau Jungtinėje Karalystėje ir joje gyvenu, tačiau patekau į šaukiamųjų sąrašus, ką man daryti?

 

Karo prievolininkas privalo atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių Lietuvoje arba nuotoliniu būdu pateikti reikalingus dokumentus ir informaciją (pasą ar asmens tapatybės kortelę, išsilavinimą rodančius dokumentus, kt., taip pat dokumentus, kuriais pagrindžiamas atleidimas nuo karo prievolės ar tarnybos atidėjimas, kaip numatyta Karo prievolės įstatymo 3 str. ir 15 str. 1 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E9CE9C91C255/aYIIUMrEFx)

 

Dviguba pilietybė

Dvigubos pilietybės turėjimas taip pat neatleidžia nuo karo prievolininko pareigų. Karo prievolės komplektavimo tarnyba nevertina asmens pilietybių gavimo aplinkybių ir teisėtumo. Tą vykdo kitos valstybinės institucijos pagal kompetenciją (Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos). Asmens Lietuvos pilietybės faktas yra matomas Gyventojų registre.

 

Ar bus kompensuojama už kelionės išlaidas vykstant į Lietuvą iš Jungtinės Karalystės?

 

Į privalomąją tarnybą šaukiamiems karo prievolininkams yra apmokamos kelionių (pirmyn ir atgal į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir karinės medicinos ekspertizės komisiją) išlaidos.

 

Tiems, kurių gyvenamoji vieta yra Europoje, – Junginė Karalystė, kompensuojama ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę.

 

Kelionės išlaidos kompensuojamos po to, kai regioniniam skyriui pateikiamas prašymą kartu su patirtas kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais, kuriuose atsispindi kelionės būdas, bilietų kaina, data, maršrutas, apmokėjimas, papildomų paslaugų kaina (bilietais ir sąskaitomis). Tokių bilietų nepateikus, jei karo prievolininkas vyksta nuosavu transportu, jam kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal Krašto apsaugos ministro nustatytus 1 km važiavimo nuosavu transportu kompensavimo dydžius (1 km. - 0,06 euro).

 

Gyvenamąja vieta laikoma deklaruota gyvenamoji vieta, nebent karo prievolininkas pateikia dokumentus (nekilnojamojo turto nuomos sutartis, darbo sutartis, pažyma apie mokymąsi ar studijas ir pan.), nurodančius kitą faktinę gyvenamąją vietą. Kompensacija pervedama tik į asmeninę karo prievolininko Lietuvoje esančio banko sąskaitą, arba teisiškai įgalioto asmens sąskaitą.

 

Studijuoju Jungtinėje Karalystėje, ar turėsiu tarnauti Lietuvos kariuomenėje?

 

Tarnyba yra atidedama einamiesiems metams aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienoms studijoms (profesinis bakalauras ir bakalauras, magistras, doktorantūra, laipsnio nesuteikiančios). Prašymą atidėti tarnybą (laisva forma) bei studento statusą įrodančius dokumentus reikia pateikti regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui.

 

Ar galima sveikatą pasitikrinti Jungtinėje Karalystėje?

 

Nuo karo prievolės atleidžiama arba tarnyba atidedama dėl medicininių priežasčių tik patikrinus sveikatą – atvykus į Lietuvą ir praėjus karinės medicinos ekspertizės komisiją.

 

Noriu tarnauti Jungtinės Karalystės kariuomenėje, ar galima?

 

Lietuvos Respublikos pilietis, norintis atlikti karinę tarnybą užsienio valstybėje, turi kreiptis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimo (kreipiamasi į Vidaus reikalų ministeriją). Su šiuo leidimu atlikus tarnybą NATO ar Europos Sąjungos valstybėse narėse, galima kreiptis į Lietuvos kariuomenės vadą dėl privalomosios tarnybos įskaitymo.

 

Pilietybės įstatymo 24 str. 4 p. numato – Lietuvos pilietybės netenkama, jeigu pilietis tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Vyriausybės leidimo.

 

Kreiptis dėl leidimo suteikimo galima pateikiant prašymą Vidaus reikalų ministerijai tiesiogiai, atvykus į ministeriją arba atsiunčiant registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu Vidaus reikalų ministerijos oficialiuoju elektroninio pašto adresu. Prašyme turi būti nurodyta, kokios valstybės ir kokioje tarnyboje prašoma leidimo tarnauti, taip pat pateikta informacija, ar pareigoms kitos valstybės tarnyboje eiti reikalaujama turėti tos valstybės pilietybę ar tik duoti priesaiką tai valstybei.

 

Kartu su prašymu Lietuvos Respublikos pilietis pateikia:

1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį, pateikiama (-os) notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta (-os) šio (šių) dokumento (-ų) kopija (-os);

2. funkcijų, kurias Lietuvos Respublikos pilietis, eidamas pareigas kitos valstybėse tarnyboje, turės atlikti, aprašymą;

3. gyvenimo aprašymą.

 

Detaliau visa tvarka - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2AC281C950F9/TAIS_396848

 

Atvejų, kai Vyriausybė duoda leidimą piliečiui atlikti tarnybą Europos Sąjungos ar NATO šalyse, yra. Dauguma tokių prašymų patenkinami.

 

Tarnavau Užsieniečių legione, šiuo metu gyvenu Jungtinėje Karalystėje, ar man užskaitys privalomąją tarnybą Lietuvoje?

 

Atlikus tarnybą NATO ar Europos Sąjungos valstybėse narėse (pageidautina su Vyriausybės leidimu), galima kreiptis į Lietuvos kariuomenės vadą dėl privalomosios tarnybos įskaitymo. Tam reikėtų pateikti prašymą ir visus įrodančius dokumentus. Paprastai tokie prašymai patenkinami.

 

Ar egzistuoja kažkoks būdas užsienyje gyvenančiam Lietuvos piliečiui būti išbrauktam iš šauktinių sąrašų?

 

Kiekvienas Lietuvos pilietis turi konstitucines piliečio teises ir pareigas, tarp jų ir karo prievolę, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Asmeniui galimas tarnybos atidėjimas ar atleidimas nuo karo prievolės, numatyti Karo prievolės įstatymo atitinkamai 15 ir 3 str. bendrais pagrindais, kaip ir visiems karo prievolininkams. Jie kontaktuoja nuotoliniu būdu su savo karo prievolės skyriais, derinamos jų atvykimo į Lietuvą dėl karo prievolės procedūrų datos, apmokamos kelionės išlaidos.

 

Kodėl žmogus gyvenantis ne Lietuvoje, privalo pranešti apie savo gyvenamąją vietą?

 

Ši informacija reikalinga karinės įskaitos tvarkymui, kuri padėtų susisiekti su karo prievolininkais paskelbus mobilizaciją ar informuojant dėl šaukimo į privalomąją karo tarnybą.

 

***

 

Visa karo prievolininkui aktuali informacija pateikta internete adresu https://www.karys.lt. Ją taip pat galima sužinoti paskambinus nemokamu telefonu +370 800 12340 ar atvykus, paskambinus į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ir poskyrius www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14

 

Taip pat svetainėje www.karys.lt  skelbiama informacija apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, specialybes, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros galimybes.

Informacija atnaujinta 2019.02.18
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media