Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 4 5
7 9 10 12
14 18 19 20
21 24 27
28 29 31 3

 

DUK

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

 

 

Kokio amžiaus jaunuoliai yra šaukiami?

 

Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus šaukiami Lietuvos Respublikos piliečiai, vyrai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai),  neturintys pradinio karinio parengtumo arba neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos.

 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo tarnybą savo noru gali atlikti Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, nuo 18 iki 38 metų (įskaitytinai).

 

Ar yra  šaukiamos moterys?

 

Moterys į privalomąją karo tarnybą šaukiamos nebus, nebent jos pačios nuspręstų, kad nori išmokti ginti Tėvynę, atlikdamos privalomąją pradinę karo tarnybą. Savanoriškai atlikti šią tarnybą gali registruotis moterys nuo 18 iki 38 metų (įskaitytinai).

 

 

KAIP VYKDOMA ATRANKA IR ŠAUKIMAS

 

Kaip bus vykdoma atranka?

 

Pirmiausia atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą jaunuoliai ( vaikinai ir merginos) (18–38 m.) yra kviečiami savanoriškai. Jei jų nepakaks, trūkstamas skaičius 19–26 m. (įskaitytinai) amžiaus karo prievolininkų bus pašauktas iš 2017 m. karo prievolininkų sąrašų. Nuo 2017 metų į sąrašus gali patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 

Į sąrašus patekusiems karo prievolininkams šaukimo nurodymai kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras  nebebus siunčiami.  Visa karo prievolininkui aktuali informacija  bus pateikta karo prievolininkų sąrašuose internete https://sauktiniai.kam.lt

 

 Karo prievolininkai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus skiriami tik Karo medicinos tarnybai nustačius, kad pagal sveikatą jie yra tinkami atlikti tarnybą.

 

 

ATLEIDIMO NUO KARO PRIEVOLĖS ARBA TARNYBOS ATIDĖJIMO ATVEJAI

 

Kokie numatyti tarnybos atidėjimo atvejai?

 

Pagal Karo prievolės įstatymą pradinė privalomoji karo tarnyba individualia tvarka gali būti atidėta šiais atvejais:

 

• ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams;

 

• aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal bakalauro, magistro arba doktorantūros studijų programą arba vieną kartą pagal vientisų studijų programą;

 

• karo tarnybą tiems karo prievolininkams, įtariamiems ar kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę

 

• vieniems auginantiems nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai;

 

• nėščiosioms, pateikusioms medicinos pažymą apie nėštumą;

 

• paskirtiems vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;

 

• asmenims, kuriems nustatytas laikinas sveikatos sutrikimas (iki baigsis jų sveikatos sutrikimas);

 

• Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariams, kol eina pareigas, taip pat pareigūnams: prokurorams, vidaus tarnybos sistemos, specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ir kt. pareigūnams, numatytiems Karo prievolės įstatyme.

 

• Karo prievolės įstatyme taip pat numatyta galimybė atidėti tarnybą tokiais atvejais, kai dėl šaukimo privalomąją tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala šaukiamojo asmeniniams ar visuomeniniams interesams. Paprastai tarnyba atidedama tokiais atvejais:

 

-karo prievolininkas yra vienintelis darbingas šeimos maitintojas;

 

-karo prievolininko šeimoje auga 2 ar daugiau vaikų iki 14 metų;

 

- karo prievolininkas yra šaukiamas atlikti Tarnybos jo žmonos nėštumo laikotarpiu ir nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu.

  

- kitais atvejais, kurie nagrinėjami individualiai specialios komisijos remiantis patvirtinta tvarka.

 

 Kokiam laikui gali būti ilgiausiai atidedama karinė tarnyba? Ar kas metai vis reikės patvirtinti priežastis, dėl kurios karinės tarnybos atlikti asmuo negali?

 

Privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama einamiesiems metams ar trumpesniam laikui. Kitais metais patekus į šaukiamųjų sąrašus, reikės iš naujo įrodyti, ar karo prievolininkas vis dar turi galiojančias karo prievolės atidėjimo priežastis.

 

Dėl didžiosios dalies Karo prievolės įstatyme nustatytų privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo priežasčių Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba informaciją gaus iš valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, taip pat iš juridinių asmenų ir kitų organizacijų, ir jų padalinių.

 

Karo prievolininkui reikėtų pateikti informaciją, pagrindžiančią privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo priežastis, tik tuo atveju, jei jis šaukiamas į privalomąją pradinę karo tarnybą ir karo prievolę administruojantis subjektas negavo informacijos apie jo atžvilgiu taikytinas privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo priežastis.

 

Ar nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos galėtų būti atleistas asmuo, turintis finansinių įsipareigojimų, pvz., paėmęs paskolą?

 

Paskola ar kiti finansiniai įsipareigojimai savaime nėra teisinis pagrindas atidėti privalomąją karo tarnybą. Tačiau, paskola galėtų būti tarnybos atidėjimo pagrindu, jei būtų nustatyta, kad dėl tarnybos asmeniui būtų padaryta neproporcingai didelė žala. Tokie atvejai yra vertinami individualiai, atsižvelgiant į asmens, šeimos pajamas, į tai, ar asmuo turi vaikų, išlaikytinių, ir į kitas aplinkybes.

 

Karo prievolę atliekančio asmens prašymu kreditą suteikusiam asmeniui gali būti atidedamas pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas, o palūkanos asmens pasirinkimu būtų mokamos vienu iš šių būdų – kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

 

Dėl kokių ligos, sveikatos sutrikimų asmuo gali būti atleidžiamas nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?

 

Asmenys, pripažinti netinkamais atlikti privalomąją karo tarnybą dėl sveikatos, gali būti atleidžiami nuo tarnybos.

 

Dėl karo prievolininko tinkamumo karo tarnybai sprendžia Karo medicinos tarnybos gydytojų komisija, kurią sudaro šeimos gydytojai ir kiti specialistai.

 

Nustatant tinkamumą dėl sveikatos, kiekvienas asmuo vertinamas atskirai, atliekami tyrimai, vertinamos persirgtos ligos.

 

Pagrindinės ligų grupės, dėl kurių asmuo gali būti atleidžiamas nuo privalomosios karo tarnybos:

 

• Širdies kraujagyslių ligos (hipertenzija, širdies ligos);

• Regėjimo sutrikimai;

• Judamojo aparato ligos (plokščiapėdystė, stuburo iškrypimai);

• Epilepsijos, intelekto sutrikimai.

 

  

Ar galima alternatyvi tarnyba ar alternatyvus pradinės privalomosios karo tarnybos atlikimo būdai? Kiek truks alternatyvioji tarnyba?

 

Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pageidaujantys atlikti karo prievolininkai iki šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios gali bet kuriuo metu pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, o patekę į šaukiamųjų sąrašus – iki susisiekimo su Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba termino pabaigos. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, atliekamos vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, trukmė – 10 mėnesių. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba atliekama valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose: savivaldybėse, ligoninėse, slaugos įstaigose ir kitose institucijose ar įstaigose, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir kurioms

 

Karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją karšto apsaugos tarnybą nagrinės speciali komisija.

 

Be devynių mėnesių nuolatinės privalomosios karo tarnybos, privalomąją pradinę karo tarnybą galima atlikti dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, kurie organizuojami aukštųjų mokyklų studentams.

 

Privalomoji pradinė karo tarnyba taip pat užskaitoma asmenims, kurie ne mažiau nei trejus metus bus ištarnavę pagal Krašto apsaugos savanorių tarnybos sutartį, taip pat kitais būdais įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą.

 

Pradėjus šaukti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukimas į bazinius karinius mokymus sustabdomas. 

 

  

 

AKTUALU, IŠVYKUSIEMS GYVENTI Į UŽSIENĮ

 

Karo prievolininkai yra visi karo prievolę turintys Lietuvos Respublikos pilnamečiai piliečiai (nepriklausomai nuo to, ar jis emigrantas ar ne), išskyrus neveiksnius asmenis; neįgaliuosius; asmenis, pripažintus netinkamais tarnybai dėl sveikatos; asmenis, perkeltus į dimisiją; moteris (išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis).

 

Karo prievolės įstatymo pakeitimai numato, kad karo prievolininkai, išvykę į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo el.paštu informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

 

 

Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas už neatvykimą į privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, taip pat už karo prievolininkų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme, nevykdymą.

 

Taip pat įstatymuose yra įrašytos nuostatos, kad karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą, baudžiamas Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka bauda arba areštu. Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą, simuliuodamas ligą ar sveikatos sutrikimą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

  

Ką daryti patekus į šaukimo  sąrašus ?

 

Karo prievolininkai, oficialiai deklaravę išvykimą iš Lietuvos, priskiriami regioniniam Karo prievolės ir komplektavimo skyriui, pagal buvusią gyvenamąją vietą. Karo prievolininkas,  patekęs į šaukiamųjų sąrašus turi vykdyti karo prievolininkų sąraše pateiktus su šaukimo procedūromis susijusius nurodymus.    

 

Karo prievolininkai, esantys užsienyje, dokumentus, įrodančius įvairias aplinkybes, susijusias su šaukimu į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, arba prašymus dėl tarnybos atidėjimo, gali pateikti ir atsiųsdami registruotu  paštu, elektroninėmis priemonėmis (su elektroniniu parašu) arba  perduoti per kitus asmenis.  Pateikiami dokumentai turi būti išversti į valstybinę kalbą ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

 

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje yra kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio pareiga ir prievolė. Karo prievolininkas, patekęs į šaukiamųjų sąrašus, gali pateikti prašymą, pagrįstą įrodymais, regioniniame karo prievolės ir komplektavimo skyriui (galima ir nuotoliniu būdu, jų kontaktai – www.karys.lt/kontaktai) dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams ir  jo prašymas būtų svarstomas specialios komisijos.

 

 

 KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS  

 

Valstybė kompensuos užsienyje gyvenančių karo prievolininkų kelionių išlaidas.  Jos bus kompensuojamos šiais atvejais: kelionių iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatą ir atgal bei iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą išlaidos, taip pat kelionės į karo prievolę administruojančią instituciją, jei esant būtinybei karo prievolininkas būtų pakviestas atvykti.

 

Jei šauktinio gyvenamoji vieta yra Europoje (valstybės išvardintos Vyriausybės nutarimo priede), jam bus  kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę.

 

Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje ir ji nėra nė vienoje Vyriausybės nutarimo priede išvardintoje užsienio valstybėje, jam bus kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 380 eurų.

 

Kelionės išlaidos karo prievolininkams bus kompensuojamos po to, kai jis regioniniam Karo prievolės ir komplektavimui skyriui, kuriame jis atlieka šaukimo procedūras, pateiks tokį prašymą  kartu su patirtas kelionės išlaidas patvirtinančiais dokumentais (bilietais, čekiais, kt.). Tokių bilietų nepateikus, jei karo prievolininkas vyksta  nuosavu transportu, jam kelionės išlaidos bus kompensuojamos pagal Krašto apsaugos ministro nustatytus 1 km važiavimo nuosavu transportu kompensavimo dydžius (1 km. - 0,06 euro).

 

AKTUALU, TURINTIEMS DVIGUBĄ PILIETYBĘ

 

Jei asmuo turi Lietuvos Respublikos pilietybę, jis yra karo prievolininkas ir turi vykdyti visas iš to kylančias teises ir pareigas. Kitų valstybių pilietybių turėjimas šių teisių ir pareigų nepakeičia ir nepanaikina.

 

Lietuvos kariuomenės  Karo prievolės ir komplektavimo   tarnyba (KPKT) nevertina asmens pilietybių gavimo aplinkybių ir teisėtumo – tai  atlieka kitos valstybinės institucijos pagal kompetenciją - Vidaus reikalų ministerija (VRM),  Migracijos departamentas prie VRM.  Jei KPKT gauna informacijos apie asmenis su dvigubomis pilietybėmis, užsienyje atliktą tarnybą ar kitais pan. klausimais,  ši informacija yra perduodama  Migracijos departamentui, kitoms atitinkamoms institucijoms.

 

Asmens Lietuvos Respublikos pilietybės faktas yra užfiksuotas VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamente ir iš jo duomenis imančiame KPKT administruojančiame Lietuvos  Respublikos  Karo prievolininkų registre. Kol KPKT negauna duomenų iš šių oficialių valstybinių registrų, arba negauna kitų valstybinių institucijų patvirtintų duomenų ir dokumentų, jog asmuo nebeturi Lietuvos Respublikos pilietybės, tol KPKT vykdo asmeniui karo prievolės procedūras (įskaitant ir administracinių nusižengimų  nagrinėjimą).

  

  

AKTUALU, AUGINANTIEMS VAIKUS

 

Karo prievolės įstatyme teigiama, kad asmenys atleidžiami nuo privalomosios karinės tarnybos, jeigu vieni augina nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai.

 

Auginant kelis vaikus gali būti taikomas privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimas individualia tvarka, jei atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams.

 

Privalomoji pradinės karo tarnyba taip pat atidedama asmenims, paskirtiems vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju.

 

 

AKTUALU STUDIJUOJANTIEMS

 

Ar yra šaukiami studentai?

 

Pagal Karo prievolės įstatymą, pradinė privalomoji karo tarnyba individualia tvarka gali būti atidėta aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal bakalauro, magistro arba doktorantūros studijų programą arba vieną kartą pagal vientisų studijų programą.

 

Pabrėžiama, kad studijuojantiems karo prievolininkams privalomoji pradinė karo tarnyba bus atidedama, jei jis studijuos išvardintose studijų pakopose vieną kartą. T.y., jei studentas studijuos antrose bakalauro, magistro ar kitų pakopų studijose, jam privalomoji pradinė karo tarnyba minėtu pagrindu nebus atidedama.

 

Akademinių atostogų metu karo prievolininkas nepraranda studento statuso, atitinkamai jei tai bus pirmosios studijos, jam privalomoji pradinė karo tarnyba bus atidėta.

 

Pažymėtina, jog nusprendę savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą studentai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo studijų aukštojoje mokykloje, garantuojant jiems studijų vietą tarnybos laikotarpiui.

 

Aukštųjų mokyklų priėmimo rezultatai paskelbiami ir sutartys pasirašomos iki rugpjūčio vidurio. Ar galės į aukštąsias mokyklas įstoję ir einamųjų metų rugpjūčio viduryje apie tai pažymas pateikę jaunuoliai neatlikti privalomos karo tarnybos nuo einamųjų metų rugsėjo?

 

Tokiems jaunuoliams nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba bus atidėta pateikus studento statusą įrodančius dokumentus.

 

Kaip bus šaukiami mokiniai, kuriems dar besimokant mokykloje sueis 19 metų? Kiek laiko praėjus nuo 19 gimtadienio asmuo gali tikėtis šaukimo?

 

Privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams.

 

 

AKTUALU DIRBANTIEMS, ŠAUKTINIŲ DARBDAVIAMS

 

 

Karo prievolę atliekantys piliečiai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo darbo. Dirbantiems pagal darbo sutartį arba valstybės tarnyboje garantuojama darbo vieta ir pareigos.

 

Darbdaviams, kurių darbuotojai buvo išėję atlikti devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ir darbdaviams, per tris mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo įdarbinusius tarnybą atlikusius prievolininkus (grįžusius į darbovietę arba naujai įdarbintus), mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti.

 

Darbdaviams subsidija mokoma tik po to, kai šauktinis grįžo į savo darbo vietą, atlikęs devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ir tiems darbdaviams, kurie per tris mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo įdarbina tarnybą atlikusius prievolininkus.

 

Subsidijuojama iki 100 procentų darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, bet neviršijant 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (dabar 570 eurų). Subsidija mokama šešis mėnesius. Dėl subsidijos darbdavys turėtų kreiptis į teritorinę darbo biržą.

 

Dėl subsidijos darbdavys turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

 

Smulkesnė informacija pateikta Lietuvos darbo biržos puslapyje. Čia:

 

 

Pradedantys savo verslą, pritraukę didelių investicijų ir panašūs karo prievolininkai, kurie atsitiktiniu atrankos būdu bus pašaukti į privalomąją karo tarnybą, turės galimybę kreiptis su argumentuotu prašymu į atrankos komisiją dėl tarnybos atidėjimo. Komisija galėtų rekomenduoti atidėti tarnybą, jei būtų nustatytą, kad pašaukus tokį asmenį būtų padaryta neproporcingai didelė žala asmeniniams ar visuomeniniams interesams.

 

 

SOCIALINĖS GARANTIJOS IR LENGVATOS

 

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo metu kariui suteikiamos socialinės garantijos:

 

• kompensaciją sveikatos sutrikimo atveju;

 

• nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams du kartus per tarnybos laikotarpį suteikiama po 7 kalendorines dienas atostogų, įskaitant kelionės dienas. Gali būti suteikiamos papildomos 7 kalendorinių dienų atostogos mirus sutuoktiniui ar artimajam giminaičiui, taip pat gimus vaikui. Atostogų dienomis privalomosios pradinės karo tarnybos kariai maistu neaprūpinami, už šias dienas jiems mokami 5,7 eurų dydžio dienpinigiai;

 

• kario, turinčio vaiką, šeimai mokama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 EUR) per mėnesį išmoka vaikui išlaikyti, dėl kurios reikia kreiptis į savo savivaldybę.

 

Plačiau apie socialines garantijas čia.

 

 

SKATINIMO PRIEMONĖS

 

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams numatytos skatinimo priemonės:

 

• kaupiamoji piniginė išmoka (taikoma vietoj anksčiau numatytos dalies studijų kainos kompensacijos). Kaupiamoji piniginė išmoka bus skaičiuojama kas mėnesį, o sukaupta suma bus išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklausys nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų.

 

Asmens tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį bus skaičiuojamos 4 bazinės socialinės išmokos (152 eurai), gerai įvertintiems – 3 bazinės socialinės išmokos (114 eurų), patenkinamai – 2 bazinės socialinės išmokos (76 eurai).

 

Savo noru į tarnybą atėjusiems jaunuoliams kaupiamosios piniginės išmokos bus didinamos 30 procentų. Į sąrašus patekusiems, tačiau pareiškusiems norą atlikti NPPKT ši išmoka didėja 15 procentų.

 

Į šią padidintą kaupiamąją išmoką šiais metais galės pretenduoti tie asmenys, kurie prašymą raštu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus pateikę iki privalomai šaukiamųjų karo prievolininkų sąrašų sudarymo (2016 m. – sausio 7 d.). Po šios datos atlikti tarnybą savo noru, pasirinkti norimą tarnybos vietą ir pretenduoti į padidintą kaupiamąją išmoką galės tik tie jaunuoliai, kurie nebus įtraukti į einamųjų metų šauktinių sąrašus.

 

• už pavyzdingą tarnybą viso ištarnauto laikotarpio metu kariui gali būti sumokėta premija – apie 140 eurų.

 

• atlikusio tarnybą darbuotojo darbdaviui įstatymų nustatyta tvarka šešis mėnesius subsidijuojamas darbuotojo atlyginimas;

 

 

Nuo 2017 m. pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą (https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51) papildomas 0,5 balo už atliktą tarnybą numatomas be išlygų. Kai kuriose mokymosi įstaigose pagal jų vidinę tvarką galima gauti dalies studijų kainos kompensavimą dėl atliktos tarnybos (pvz. KSU).

 

 

  

KAIP  ATLIEKAMA TARNYBA?

 

  

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu kariai gyvena kareivinėse. Jie aprūpinami apranga, ekipuote, maistu.

 

Kaip paskatinimas už pavyzdingą tarnybą, privalomosios pradinės karo tarnybos kariams gali būti suteikiamas laisvas nuo tarnybos laikas (įprastai savaitgaliai). Šį laisvą nuo tarnybos laiką kariui gali suteikti karinio vieneto vadas.

 

Du kartus per tarnybos metus bus suteikiama po 7 kalendorines dienas atostogų, įskaitant kelionės dienas.

 

Tarnybos metu karo prievolininkai įgis individualių kario įgūdžių, mokysis šaudybos, taktikos, rikiuotės, ryšio palaikymo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo pagrindų. Užsiėmimai vyks auditorijose ir dalyvaujant lauko pratybose.

 

Be to, jiems bus pravedami pilietinio ugdymo užsiėmimai, organizuojami kultūriniai ir sporto renginiai.

 

 

PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIO ASMENS PRIEVOLĖS

 

Privalomąją padinę karo tarnybą atlikę asmenys tampa kariuomenės parengto personalo rezervo dalimi. Tokie asmenys iki kol jiems sukaks 60 metų skiriami atlikti tarnybą rezerve ir yra kviečiami 20–30 d. per penkerius metus atnaujinti karinių įgūdžių dalyvaudami kartotiniuose parengtojo rezervo mokymuose kariniame dalinyje.

 

Parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į mokymus, už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais (pvz., jei Jūsų laipsnis yra j. eil. ir esate kviečiamas dalyvauti mokymuose, kurie truks 21 dieną, Jūs gausite apie 470 Eur, kurie per 18 darbo dienų nuo mokymų pabaigos bus pervesti į Jūsų asmenines banko sąskaitas). Jeigu parengtojo rezervo kario, pašaukto į mokymus, pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, jam išmokamas pagrindiniame darbe gaunamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas.

 

Karo prievolę atliekantys piliečiai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo darbo. Dirbantiems pagal darbo sutartį arba valstybės tarnyboje garantuojama darbo vieta ir pareigos.

 

Dėl ūkininkavimo tarnyba atidedama, kai:

asmuo yra ūkininkas ir iš ūkio gauna pagrindines savo pajamas, ūkio pobūdis neleidžia ilgam išvykti (pvz. gyvulininkystės ūkis) ar samdyti kitų prižiūrinčių asmenų. Taip pat, yra nemažo masto įsipareigojimai (ES parama, įvairios programos, finansiniai įsipareigojimai).

 

Informacija atnaujinta 2018.02.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media