Go to starting pageSitemap   Lietuviškai For the disabled Mobile version

  

 

Lithuanian troops arrived in Afghanistan's Ghor province

2005.06.20
image

Birželio 20 d. Afganistano Goro provincijos sostinė Čagčaranas, kur įsikurs Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės bazė, sulaukė 65 Lietuvos karių.

 

Pirmieji Provincijos atkūrimo grupės dalyviai į Čagčaraną atvyko automobiliais iš Afganistano Herato miesto. Jie turės užtikrinti vietos aerodromo saugumą ir sklandų kitų karių ir krovinių pergabenimą iš Herato lėktuvais.

 

Perdislokavimas iš Herato į Čagčaraną - tai antras Lietuvos karių kelionės į nuolatinę Goro provincijos atkūrimo grupės vietą etapas. Pirmiausia, kariai atskrido į NATO vadovaujamų tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) priešakinę paramos bazę Herate. Lėktuvas iš Šiaulių karinio aerodromo į Heratą nuskraidino 92 karius ir 1 civilį birželio 6-16 d. padarydamas 10 skrydžių. Iš Herato kariai grupėmis persikels į nuolatinę Goro provincijos grupės bazę Čagčarane.

 

Aut.: Viktoras JucasPirmajai grupei, kuri pasiekė Čagčaraną sausumos keliu, teko didelis išbandymas - iš 21 transporto priemonės susidedanti kolona įveikė 500 km siaurais, sunkiai pravažiuojamais kalnų keliais. Kolona pervažiavo dvi labai stačias kalnų perėjas ir buvo pasiekusi 3 500 km virš jūros lygio aukštį. Kelionę sunkino ir kaitri Afganistano saulė - dieną temperatūra siekė 40 laipsnių karščio.

 

"Svarbiausia, kad nenuvylė technika, - telefonu sakė Goro provincijos atkūrimo grupės vadas pulkininkas Gintautas Zenkevičius, - karinės mašinos nekėlė jokių rūpesčių, teko porą kartų stabtelėti įveikiant stačias kalnų perėjas - išnuomotų civilių visureigių varikliai buvo beveik perkaitę".

 

Pirmajai Lietuvos karių grupei atvykus į Čagčaraną, pulkininkas Gintautas Zenkevičius susitiko su vietiniu gubernatoriumi, aptarė aktualias problemas ir susitarė dėl tolesnių susitikimų. Dviejų šalių pareigūnų pokalbio įrašą transliavo Čagčarano radijo stotis.

 

Dalindamasis pirmaisiais įspūdžiais apie Čagčaraną, pulkininkas Gintautas Zenkevičiaus paminėjo, kad vietiniai gyventojai atvykusius karius sutinka šiltai ir noriai bendrauja.

 

Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės misija - NATO vadovaujamų tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijos Afganistane dalis. Goro provincijos atkūrimo grupės užduotys - stiprinti Afganistano centrinės valdžios įtaką, sudaryti tinkamas sąlygas provincijai ir valstybei atkurti. Tai didžiausias iki šiol Lietuvos indėlis į tarptautines operacijas.

 

 

Comment
Ministry of National Defense Republic of Lithuania has a right to delete inappropriate comments.
Name
email
Comment text
Security codesecimg

 

 
Totorių St. 25, LT-01121 Vilnius, tel. +370 706 70750, fax. +370 5 264 85 17, e-mail: [email protected]
Company number 188602751, VAT ID LT 100001016116
© Ministry of National Defence Republic of Lithuania.
Solution: Fresh Media