Go to starting pageSitemap   Lietuviškai For the disabled Mobile version

  

 

Servicemen will have their church in Vilnius

2004.11.22
image

Lapkričio 23 d. Šv. Ignoto bažnyčioje pirmą kartą po daugiau nei 50 metų pertraukos vėl aukojamos Šv. Mišios. Tądien bažnyčia bus dedikuojama pagrindine kariuomenės Ordinariato bažnyčia. Sovietmečiu kino studija, vėliau paveikslų galerija, orkestro repeticijų vieta buvusi bažnyčia po rekonstrukcijos perduodama kariams. Nuo šiol visos šalies kariai čia turės dvasinį centrą.

 

Dedikavimo iškilmei vadovaus kariuomenės Ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis. Liturgijoje dalyvaus Prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, svečiai iš kitų valstybių kariuomenių ordinariatų.

 

Liturgija prasidės aikštėje prieš Krašto apsaugos ministeriją pasitikus šalies vadovą. Vėliau procesija Benediktinių gatve pajudės link bažnyčios. Prie uždarytų bažnyčios durų architektai ir statybos vadovai kariuomenės Ordinarui įteiks simbolinį raktą.

 

Dedikavimo apeigos prasidės giedama visų šventųjų litanija, vėliau Ordinaras E. Bartulis altorių ir pastatą dedikuos iškilminga malda. Šventąja Krizma - aliejaus ir balzamo mišiniu - bus patepama svarbiausioji pastato vietos - altorius bei sienos.

 

Altorius ir susirinkusieji bei bažnyčios sienos bus pagerbiamos smilkalais, kurie yra ir maldos, iš čia kilsiančios į dangų, ženklas. Vėliau Altorius bus apdengiamas staltiesėmis, papuošiamas gėlėmis ir žvakėmis. Dedikacijos kulminacija - šioje bažnyčioje pirmą kartą švenčiama Eucharistinė auka už Lietuvos kariuomenę. Eucharistinei aukai vadovaus kardinolas A. J. Bačkis.

 

Apeigoms pasibaigus bus perskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas, skirtas šiam įvykiui, bei pasirašomas bažnyčios dedikavimo aktas.

 

Rekonstrukcijos darbus pagal architektų Evaldo Purlio, Daliaus Striuko ir Editos Žarkovskienės projektus atliko UAB "Vilmanto statybos". Bažnyčios altorių puošia Lietuvos dailės muziejaus išsaugotas bažnyčiai priklausęs Šv. Ignoto paveikslas.

 

Pamaldos bažnyčioje vyks kasdien 17.15 val., sekmadieniais ir šventėmis - 10.30 val. Bažnyčioje laukiami tiek kariai, tiek Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai.

 

Bažnyčios rektoriumi paskirtas Ordinariato kurijos kancleris kpt. Rimas Venckus, čia tarnaus Vilniaus įgulos kapelionai.

 

Šv. Ignoto bažnyčios istorija

Šv. Ignoto bažnyčia pastatyta 1622-1647 m. ir konsekruota 1647 07 21. Ji buvo bazilikinė, su kupolu ir dviem bokštais abipus presbiterijos.

 

1737 m. bažnyčia sudegė, įgriuvo vidurinės navos skliautai. 1748-1750 m. vadovaujant architektui Tomui Žebrauskui perstatytas vargonų choras, padidintos šoninės koplyčios langai, skliautai dekoruoti tapyba ir lipdiniais. Didžiajame altoriuje buvo S. Čekavičiaus paveikslas "Šv. Ignotas". Bažnyčią dekoruojant dirbo žymūs Vilniaus skulptoriai jėzuitai Mykolas Šykas (1714-1746), Jokūbas Grimas (1737-1773).

 

1774-1798 m. buvusio jėzuitų noviciato patalpose veikė Vilniaus dvasinė seminarija. Uždarius ją, 1798 m. pastatuose įkurtos kareivinės, arklidės. 1869 m. įrengtas karininkų klubas.

 

XIX a. antroje pusėje pastatai buvo rekonstruoti, iškirsti didesni langai, pakeisti stogai. 1925-1926 m. pagal architektų Julijaus Kloso ir Pavelo Vendziagolskio projektus pastatas vėl pritaikytas religinėms apeigoms. 1929 metais pagal dailininko Stanislavo Matusiako eskizus buvo dekoruota presbiterija. Tapyba gana gerai išlikusi, tačiau vietomis pažeista drėgmės ir ypač suniokota sovietiniais metais darant lubų perdangą. Šiuo laikmečiu bažnyčia buvo paversta kino studija.

 

Pastaba žurnalistams, fotografams ir operatoriams.

Iškilmės prasidės 14 val. aikštėje prieš Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25/3), kur bus sutiktas šalies vadovas. Po to procesija Benediktinių gatve pajudės link bažnyčios. Procesijos priekyje bus nešamas kryžius, po to - Lietuvos Respublikos ir kariuomenės vėliavos, Garbės sargybos kariai, Karo akademijos choras, patarnaujantieji kariai, kunigai, vyskupai, Ordinaras, šalies ir Krašto apsaugos sistemos vadovybė, svečiai.

 

Apeigų trukmė - 2 val. (Pusę apeigų laiko bažnyčioje nebus degamos šviesos).

Prašome žurnalistus apie dalyvavimą iškilmėse pranešti KAM Viešųjų ryšių departamentui iš anksto (tel. 2735 517, 2735 519. Galėsime smulkiau paaiškinti iškilmių eigą). Žiniaskalidos atstovams bažnyčioje bus numatytos specialios vietos arti altoriaus. Žiniasklaidos atstovus (ypač fotografus ir operatorius) labai prašytume visus laikytis drausmės ir šventovei deramos rimties.

 

Bažnyčios adresas - Šv. Ignoto g. 6, Vilnius.

Comment
Ministry of National Defense Republic of Lithuania has a right to delete inappropriate comments.
Name
email
Comment text
Security codesecimg

 

 
Totorių St. 25, LT-01121 Vilnius, tel. +370 706 70750, fax. +370 5 264 85 17, e-mail: [email protected]
Company number 188602751, VAT ID LT 100001016116
© Ministry of National Defence Republic of Lithuania.
Solution: Fresh Media